Почетак > Општина Темерин > Архива вести
top top

top
top
 
23.01.2020.
КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2020. години

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима (’’Службени гласник РС’’, број 83/14, 58/15  и 12/16 - аутентично тумачење),  члана 87. и чланова 95.-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (’’Службени гласник РС’’, бр. ... Наставак вести23.01.2020.
КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2020. години

На основу члана 76. Закона о култури (,,Сл. гласник РС” број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2020. годину (“Сл. лист општине Темерин”, број 23/2019) и члана 2. Правилника о начину, критеријумима и мерилима ... Наставак вести23.01.2020.
КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2020. години

На основу члана 76. Закона о култури (,,Сл. гласник РС” број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2020. годину (“Сл. лист општине Темерин”, број 23/2019) и члана 2. Правилника о начину, критеријумима и мерилима ... Наставак вести21.01.2020.
РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Базне станице мобилне телефоније

Република Србија - АП Војводина
Општинска управа Темерин
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне послове 
и заштиту животне средине
Број:501-64/2019-04
Дана: 13.01.2020. године
Т е м е р ... Наставак вести23.12.2019.
РЕШЕЊЕ за пројекат Комплекс биогасног постројења за производњу електричне енергије уз употребу обновљивих извора енергије

Република Србија - АП Војводина
Општинска управа Темерин
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне послове 
и заштиту животне средине
Број: 501-72/2019-04
Дана:19.12.2019. године
Т е м е р и ... Наставак вестиСледећаПоследња


top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top