Почетак > Општина Темерин > Буџет општине Темерин
top top

top
top

ОДЛУКA О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2019. ГОДИНУ у периоду јануар – јун 2019. године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКA  О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2019. ГОДИНУ

ОПШТИНА ТЕМЕРИН - ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ за 2019. годину 28.01.2019.

Одлука о Буџету општине Темерин за 2019. годину

ОПШТИНА ТЕМЕРИН - ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ за 2019. годину

ОДЛУКA  О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ у периоду јануар – септембар 2018. године

О Д Л У К А О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ у периоду јануар – јун 2018. године

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2017

ОДЛУКA O ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

ОПШТИНА ТЕМЕРИН - ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ за 2018. годину (.pdf)

Одлука о Буџету општине Темерин за 2018. годину

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ у периоду јануар – септембар 2017. године

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ у периоду јануар – јун 2017. године

ОДЛУКA  О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ

ОДЛУКA O ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ

Одлука о Буџету општине Темерин за 2017. годину

ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ

О Д Л У К А  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ у периоду јануар – септембар 2015. године

О Д Л У К А О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2015. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2014. ГОДИНУ

Одлука о Буџету општине Темерин за 2015. годину

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2014. ГОДИНУ 

у периоду јануар – септембар 2014. године

Одлука о Буџету општине Темерин за 2014. годину

Завршни рачун Буџета општине Темерин за 2013. годину

Одлука о Буџету општине Темерин за 2013. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета општине Темерин за 2012. годину

О Д Л У К A О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2012. ГОДИНУ

Одлука о буџету општине Темерин за 2011. годину

Одлука о буџету за 2011. годину

top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top