Почетак > Општина Темерин > Документа
top top

top
top

КОНКУРС и ПРИЈАВА за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2019. години

КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2019. години


ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању за цркве и верске заједнице у 2019. години са табеларним приказом  

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању невладиних организација - удружења грађана у 2019. години 

Табеларни приказ расподеле буџетских средстава невладиним организацијама - удружења грађана у 2019. години

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2019. години 


Закључак Општинског већа општине Темерин о суфинансирању манифестација и пројеката у култури у 2019. години 


КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2019. години  (.doc)

ОБРАЗАЦ 1 - БУЏЕТ ПРОЈЕКТА (.xls)

ОБРАЗАЦ 1 - ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА (.docx)

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ (.pdf)

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА (.pdf)

ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ (.pdf)

КОНКУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2019. години

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана у 2019. години

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2019. години

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2019. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2019. ГОДИНИ


КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2019. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2019. ГОДИНИ

КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности - објављивање књига у 2018. години

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о расподели буџетских средстава за пројекте у култури који се односе на издавачку делатност-објављивање књига у 2018. години (.pdf)

КОНKУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2018. години

ЗАКЉУЧАК о расподели средстава црквама и верским заједницама у 2018. години

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о избору програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана, а који се суфинансирају из буџета општине Темерин (.jpg)

ТАБЕЛА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА НЕПРОФИTНE OРГАНИЗАЦИЈЕ У 2018. години (.xls)

ЗАКЉУЧАК Општинаског већа општине Темерин о суфинансирању пројеката у култури из буџета општине Темерин (.jpg)
КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисањa на територији општине Темерин у 2018. години 

Образац 1 - ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

Образац 1 - Табела - Буџет пројекта (.xls)

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ (.pdf)

ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ (.pdf)

ЗАПИСНИК О РАДУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ (.pdf)

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА (.pdf)

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2018. години

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2018. години

УПИТНИК ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2018. ГОДИНИ

КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2018. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2018. ГОДИНИ

Закључак о расподели средстава из Буџета општине Темерин за суфинансирање манифестација и пројеката у култури за 2017. годину са табеларним приказом расподеле средстава

КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2017. години

Образац 1 ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА (.doc)

Образац 1 Табела - Буџет пројекта (.xls)

Образац 2 НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ (.doc)

Образац 2 ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА (.xls)

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2017. ГОДИНИ (.pdf)

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2017. ГОДИНИ (.pdf)

КОНКУРС за  суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2017. години 

Закључак о расподели средстава из Буџета општине Темерин за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2017. години

КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2017. години 

КОНКУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2017. години

Oдлука за расподелу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2017. години - Табеларни приказ

Табеларни прикази расподеле буџетских средстава удружењима грађана 2017. година

РЕШEЊЕ О РАСОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ  ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2017. ГОДИНИ (.pdf)

КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2017. години

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2017. години

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација удружења грађана у 2017. години

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2017. години

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ,  КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - 2017

КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2017. години

Образац 1  ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

Образац 1 Табела - Буџет пројекта (.xls)

Решење о образовању и именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2017. години (.pdf)

Решење о именовању комисије за избор пројеката по конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања не територији општине Темерин у 2016. години

КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2016. години

Образац 1 - пријава

Образац 1 - табела

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите која реализују удружења грађана

Табеларни приказ расподеле буџетских средстава удружењима грађана за суфинансирање издавачке делатности – објављивање књига у2016. години


Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Темерин за дотације невладиним организацијама за спровођење програма и пројеката од јавног интереса

КОНКУРС за  суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2016. години

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења  области културе у 2016. години

КОНКУРС за  суфинансирање манифестација у култури у 2016. години

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана

ФОРМУЛАР ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОЈЕКТУ/ПРОГРАМУ КОЈИ ЈЕ СУФИНАНСИРАН СРЕДСТВИМА ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

КОНКУРС  за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у другој половини 2015. године

КОНКУРС за суфинансирање манифестација у култури у 2015. години

КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности - објављивање књига у 2015. години

К О Н К У Р С ради прикупљања предлога за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница

К О Н К У Р С за суфинансирање редовне делатности удружења грађана

К О Н К У Р С за суфинансирање манифестација удружења грађана

К О Н К У Р С за суфинансирање манифестација у култури у 2015. години

К О Н К У Р С за суфинансирање аматерског културно - уметничког стваралаштва  и  делатности удружења у области културе у 2015. години

top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top