Почетак > Општина Темерин > Документа
top top

top
top

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2013. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА

Стратешки план развоја општине Темерин

Обавештење

 

На самом почетку веома је важно да истакнем чињеницу да је побољшање привреде  ( предузећа и приватних предузетника ) у било којој локалној самоуправи, предуслов за бољи живот грађана, боље организовано школство, здравство, социјалну политику, инфраструктуру итд...

 

            Зашто је тако?

 

● Привредници плаћају око 22 врсте обавеза

● Две трећине сваког буџета се обезбеђују директно из привреде

● Наша општина има преко 200 регистрованих предузећа и преко 800 приватних радњи

● Oд укупно 6740 запослених у општини Темерин у привреди ради 5320, док у је у целој непривреди запослено око 2800, што значи, да је готово три пута више запослених у привреди

            

           Шта смо урадили?

 

● Усвојили смо Стратешки план развоја општине Темерин 2010-2015

● Усвојили смо Акциони план запошљавања општине Темерин

● Формирали смо Савет за запошљавање

● Обезбедили смо 5 100 000, 00 динара из буџета Општине и  5 000 000, 00 динара из буџета Републике  (укупно 10 100 000,00 динара ) за субвенције за отварање нових радних места

● Општина Темерин је заједно са Националном службом за запошљавање расписала Јавни позив послодавцима за отварање нових радних места у 2011. години.

Право на ове субвенције, у износу од 140 000.00 динара, имају послодавци из Темерина , који би запослили незапослена лица из општине Темерин. Овај програм омогућава запошљавање 72 лица, што је изузетно  значајно за нашу општину.  Неопходни обрасци се преузимају у Националној служби за запошљавање у Темерину.

 

            Поред ових поменутих субвенција постоје и субвенције по Уредби Владе Републике Србије. Овом Уредбом прописано је да послодавац који запосли на одређено или неодређено време лице које је 6 месеци на евиденцији НСЗ-а има значајне олакшице за то лице у наредних 12 месеци.

            За ову врсту помоћи послодавци се могу распитати у Пореској управи Темерин, где се и предаје документације.

            Оно што је значајно напоменути је, да је могуће комбиновати две субвенције.

 

 

                                                             Члан општинског Већа за привреду

                                                                          Мира Родић

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2011. ГОДИНИ

Уредбa о подстицању запошљавања

ПРИВРЕДА 

У најзначајније привредне делатности општине Темерин спадају производња разноврсне робе, промет робе, услуге и превоз роба и путника.

Далеке 1899. године, изграђена је и стављена у промет железничка пруга Нови Сад - Темерин - Бечеј. Изградњом пруге, отпочиње индустријски развој Темерина, као и пуштање у погон циглане и првих парних млинова. Тако Темерин брзо постаје један од значајних привредних центара у југоисточној Бачкој. Након Другог светског рата индустрија се убрзано развијала, те је осамдесетих година претекла пољопривреду као главну привредну делатност. Доходак остварен од производних и прерађивачких предузећа на нивоу општине 1983. године реализује се 61,5% од укупно остварених прихода. Индустрија је крајем прошлог века упошљавала око 1.600 радника, у металопрерађивачкој делатности око 1.000, текстилној индустрији око 450 радника и у индустрији грађевинских материјала око 100 радника.

Пољопривреда по приходима које остварује представља важну привредну грану. Темеринска општина располаже са15.748 хектара пољопривредних површина што представља 92,8% од укупне површине општине. Највећи део обрадивих површина представљају оранице и баште. Воћњаци и виногради заузимају површину од око 100 хектара. Аграрним реформама створене су земљорадничке задруге које газдују са 27% пољопривредних површина укључујући и земљу у државној својини које у општини Темерин има 2.746 хектара. Током осамдесетих година прошлог века у пољопривреди је радило око 700 радника. Данас у општини Темерин има укупно 6.845 запослених лица, пензионера 5.436 лица и незапослених око 5.000 лица (податак из 2004. године).

На 26. седници Скупштине општине Темерин одржаној у јулу 2007. године донета је одлука о формирању Индустријске зоне Иланџа. На површини која заузима 66 хектара планира се изградња више привредних, производних и спортских објеката. Завршетак ових објеката свакако ће утицати на будући развој и изглед темеринске општине.

ЗАНАТСТВО И ТРГОВИНА

На овим просторима занатство и трговина имају дугу традицију. Темерин је још 1799. године проглашен за пољску варошицу, те је добио право на одржавање 4 сточна вашара годишње. Индустрија се убрзано развијала, па је осамдесетих година претекла пољопривреду као главну привредну делатност. Доходак остварен од производних и прерађивачких предузећа на нивоу општине 1983. године реализује се 61,5% од укупнo остварених прихода. Индустрија је крајем прошлог века упошљавала око 1.600радника, у металопрерађивачкој делатности око 1.000, текстилној индустрији радило је око 450 радника и у индустрији грађевинских материјала око 100 радника. Осамдесетих година општина је по учешћу приватног сектора у дохотку заузимала треће место у тадашњој Југославији. У овом периоду интеграција и удруживања малих ремонтних радионица и услужних предузећа настали су данас значајни привредни субјекти. Транзиција, економска криза и ратно окружење деведесетих и у општини Темерин су оставили свој траг. Многа, некад успешна предузећа данас више не постоје, док су друга прошла кроз процес власничке трансформације и пронашла своје место на тржишту. Данас у општини постоји око 1.000 привредних субјеката.

Сврстани по делатностима показују овакву слику:

- трговачка делатност - 222 субјекта

- угоститељска делатност - 71 субјект

- занатска делатност  - 406 субјеката

- аутопревозничка делатност - 171 субјект

- услужна делатност - 61 субјект

- здравствена делатност - 7 субјеката

У предузетничком сектору данас је запослено близу 1.700 радника са тенденцијом даљег раста.

 

top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top