Почетак > Општина Темерин > Обавештења
top top

top
top

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Вучковић Милош и Вучковић Наташа

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ФАРМЕ ЗА УЗГОЈ ТОВНИХ ПИЛИЋА - Вучковић Милош и Наташа

РЕШЕЊЕ За ПРОЈЕКАТ Производња пластичних делова армираних стакленим влакнама - „BUEENFELD” Д.О.О.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „BUEENFELD” Д.О.О.

РЕШЕЊЕ за пројекат Комплекс биогасног постројења за производњу електричне енергије уз употребу обновљивих извора енергије - Царић Марко

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - "Телеком Србија" а.д.

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ  Базне станице мобилне телефоније - "Телеком Србија" а.д.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Царић Марко

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕХНОПЛАСТ СЗР

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Комплекс за машинску обраду метала - ТЕХНОПЛАСТ СЗР

ОБАВЕШТЕЊЕ o донетом решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење, третман  и  одлагање неопасног отпада на територији општине Темерин - ECO RECYCLIN ДОО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „SCAN METALS” Д.О.О

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ: Повећање капацитета постојећег складишта неопасног и опасног отпада - „SCAN METALS” Д.О.О

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДОО “Repro Trade”

РЕШЕЊЕ За ПРОЈЕКАТ Промена намене објекта магацинске хале у производну халу за инсталирање проиводне прехрамбене линије - ДОО “Repro Trade”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -Ереш Мађар Мерием

РEШЕЊЕ За ПРОЈЕКАТ пословног објекта за обраду и складиштење живинског меса за даљу дистрибуцију - Ереш Мађар Мерием

РЕШЕЊЕ о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Пословно-складишни и производни објекат - ДОО “ЗОРИЋ”

РЕШЕЊЕ за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину - Ненад Бубњевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДОО “ЗОРИЋ”

РЕШЕЊЕ - ПРОЈЕКАТ Станица за снабдевање горивом са пратећим објектима - Kљајић Даницa

РЕШЕЊЕ - ПРОЈЕКAТ Станица за снабдевање горивом моторних возила - Ненад Бубњевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Бубњевић Ненад

РЕШЕЊЕ За ПРОЈЕКАТ Станица за снабдевање горивом са пратећим објектима - Kљајић Даницa

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ радионица за сервис возила - Ћулум

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ економски објекат за узгој животиња – фарма живине - Златко Бувач

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Станица за снабдевање горивом са пратећим објектима - Kљаљић Даница

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - БОРО ЋУЛУМ и БРАНКО ЋУЛУМ

РЕШЕЊЕ o потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА: ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ – ФАРМА ТОВНИХ ПИЛИЋА - Златко Бувач

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Пословно – производни објекат - ELMED DOO

РЕШЕЊE за ПРОЈЕКАТ Реконструкција складишта са променом намене у хладњачу за чување воћа са сушаром - Сантрач Живан

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Економски објекат - фарма товних пилића„AS PLAN INŽЕNJERING“ ДОО

ОБАВЕШТЕЊЕ O ИСПРАВЦИ ОБАВЕШТЕЊА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗЛАТКО БУВАЧ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, Реконструкција складишта са променом намене у хладњачу за чување воћа са сушаром - Сантрач Живан

РЕШЕЊЕ о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину - „URI ZOLTAN“ Пољопривредно газдинство из Темерина

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Производно-пословни објекат за површинску обраду метала „TEHNO-SERVIS“ SZR, Темерин

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Радионица за обраду дрвета, складишта готових производа и пословно-стамбени објекат „GRADINA SISTEM“ ДОО Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - SZR„TEHNOSERVIS“

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Магацин готових браварских позиција, радионица за сечење материјала - „AGROFEROCOOP“  ДОО

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Реконструкција и надоградња пословног простора на постојећем стамбеном објекту и доградња пословног простора – радионичка хала - "ХУЂИК" ПР

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ„URI ZOLTAN” Пољопривредно газдинство

РЕШЕЊЕ о датој сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину - „ЧЕЛИК” АД, Бачки Јарак

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „AGROFEROCOOP“ DOO

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „Челик” АД, Бачки Јарак

РЕШЕЊЕ - ПРОЈЕКAТ: "ИЗГРАДЊА ФАРМЕ ЗА УЗГОЈ БРОЈЛЕРА" - ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО „УРИ ЗОЛТАН“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Пољопривредно газдинство  „УРИ ЗОЛТАН“

РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - "SCAN METALS" d.o.o.

ЗАКЉУЧАК ПРОЈЕКТА „ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА-ПРОДАВНИЦА И СКЛАДИШТЕ ПЛОЧАСТОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА НАМЕШТАЈ И ОКОВЕ” - С.Т.Р „ГЛОРИЈА“

ОБАВЕШТЕЊЕ o донетом решењу утицаја Пројекта на животну средину „Базна станица мобилне телефоније НС06, НСУ06, НСО06 Змајево - „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА A.Д. Београд“

РЕШЕЊЕ - Комплекс за производњу металних конструкција и делова конструкцијa - „ЧЕЛИК А.Д. БАЧКИ ЈАРАК“

ОБАВЕШТЕЊE О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ - “SCAN METALS” d.o.o.

ОБАВЕШТЕЊE О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - С.Т.Р. ГЛОРИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА “БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ НС06, НСУ06,НСО06 ЗМАЈЕВО” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА A.Д. Београд“

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН-ПРВА ФАЗА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „Челик АД Бачки Јарак“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „ECO-RECYCLING” d.o.o

ЗАКЉУЧАК за ПРОЈЕКAТ „УСЛУЖНОГ СКЛАДИШТНОГ ПРОСТОРА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ МЕТАЛНЕ РОБЕ” у Бачком Јарку

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН-ПРВА ФАЗА 18000 EC К.П. БР.11814/194 К.О. ТЕМЕРИН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ- Кљајић Драгутин

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Базна станица мобилне телефоније „НСУ222 Темерин-СИЛОС САНДЕРС“ Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ “НСУ222 ТЕМЕРИН-СИЛОС САНДЕРС” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊE o донетом решењу о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада -„Кобалт Плус Стр“

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Зграда хемијске индустрије – фабрика за прераду рибе са хладњачом и помоћне зграде

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Базне станице мобилне телефоније на локацији „Темерин 3”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ НА ЛОКАЦИЈИ “ Темерин 3” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ o донетом решењу о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада- LUKAČ PUTEVI д.о.о., Темерин, Салаш 21

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ  Базна станица мобилне телефоније „Темерин“ – НС12/НСХ12/НСУ12/НСЛ12

ОБАВЕШТЕЊЕ o донетом решењу да је потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Зграда хемијске индустрије – фабрика за прераду рибе са хладњачом и помоћне зграде“ У Темерину

Обавештење за јавност о захтеву за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада

РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Базна станица мобилне телефоније Темерин –север– 

Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2013. год.

Решењe о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији оператера на захтев оператера „ТРОГЛАВ“ ДОО

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН МЕТАЛНОГ И НЕМЕТАЛНОГ ОТПАДА - Предузеће „ТРОГЛАВ“ ДОО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА "СКАН МЕТАЛС ДОО"

top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top