Почетак > Општина Темерин > Грађевинска инспекција
top top

top
top

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2019. годину

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ (.pdf)

Годишњи извештај о раду за 2017. годину - Грађевинска инспекција

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ

Годишњи извештај о раду 
за 2016.годину - Грађевинска инспекција

За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта

За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта

За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља

За редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи

Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова

top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top