Почетак > Сервис Грађана > Издате дозволе по чл.145
top top

top
top

Закључак бр. 351-1/2015-132-04, ЕПС Нови Сад

 Закључак бр. 351-1/2015-131-04, ЕПС Нови Сад

Решење бр. 351-1/2015-124-04 од 23.12.2015.год.,Васкрсије Вуксановић из Темерина

Решење број 351-1/2015-119-04 од 02.12.2015.године, ЕПС ЈП "Електровојводина" Електродистрибуција Нови Сад

Решење број 351-1/2015-110-04 од 17.11.2015.године, Општина Темерин

Решење број 351-1/2015-109-04 од 10.11.2015.године, Општина Темерин

Решење број 351-1/2015-101-04 од 16.10.2015.год., ЕПС ЈП "Електровојводина" Електродистрибуција "Нови Сад

Закључак бр. 351-1/2015-101-04 од 09.10.2015.год., "ЕПС Дистрибуција" доо Београд, огранак "Електродистрибуција Нови Сад"

Допунско решење бр,351-1/2015-89-04 од 07.09.2015.год., Видоје Кнежевић

Решење бр. 351-1/2015-89-04 од 01.09.2015.год., Кнежевић Видоје

Решење бр. 351-1/2015-83-04 од од 17.08.2015.године

Решење бр.351-1/2015-81-04 од 13.08.2015.год., Печи Атила

Решење бр.351-1/2015-75-04 од 31.07.2015.године, ЕПС ЈП "Електровојводина" Електродистрибуција Нови Сад

Решење број 351-1/2015-72-04 од 22.07.2015.г., ЈП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" Нови Сад

Закључак број 351-1/2015-67-04 од 10.07.2015.г., "ВИЗОР ЕНТЕРИЈЕРИ" АД

Закључак број 351-1/2015-32-04 од 16.04.2015.г., "ВИЗОР ЕНТЕРИЈЕРИ" АД

top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top