Почетак > Сервис Грађана > Издате грађевинске дозволе
top top

top
top

Закључак бр.351-1/2016-2-04 од 01.02.2016.год., САТ-ТРАКТ Бачка Паланка

Решење бр.351-1/2015-125-04 од 28.12.2015.год., Драгана Иветић

Решење бр.351-1/2015-123-04 од 24.12.2015.год., Немет Магдолна

Закључак број 351-1/2015-122-04 од 18.12.2015.год., ВИДОГРАДЊА НБС ДОО, Темерин

Закључак бр. 351-1/2015-115-04 од 23.11.2015.год., Бајић Бранко

Решење бр.351-1/2015-112-04 од 17.11.2015.год., Дејановић Милош и Маријана

Решење бр.351-1/2015-111-04 од 17.11.2015.год., Мијат Олујић

Решење бр.351-1/2015-108-04 од 09.11.2015.год., Бојан Јагодић

Решење бр.351-1/2015-107-04 од 09.11.2015.год.,Шимић Никола и Љиља

Решење бр.351-1/2015-106-04 од 09.11.2015.год. Кокић Бојана и Милан

Решење бр. 351-1/2015-103-04 од 26.10.2015.године, Гобор Роберт и Силвиа

Решење бр. 351-1/2015-100-04 од 06.10.2015.год., Драгаш Стево

Решење бр.351-1/2015-97-04 од 22.09.2015.год., Општина Темерин

Решење бр. 351-1/2015-93-04 од 09.09.2015.год., Полић Будимка

Решење бр. 351-1/2015-92-04 од 10.09.2015.год.  Каурин Лазар

Решење бр. 351-1/2015-90-04 од 09.09.2015.год., Козомора Гајо

Решење бр. 351-1/2015-88-04 од 01.09.2015.год., Црногорац Жељко

Решење бр. 351-1/2015-87-04 од 01.09.2015.год., Душан Дрљача

Решење бр.351-1/2015-76-04 од 13.08.2015.год., Боривоје Богдановић

Решење бр. 351-1/2015-82-04 од 13.08.2015.год., Шево Драган

Решење бр. 351-1/2015-77-04 од 10.08.2015.год., Александрија градња доо

Закључак бр. 351-1/2015-76-04 од 04.08.2015.године, Боривоје Богдановић

Решење бр.351-1/2015-69-04 од 24.07.2015.год., Општина Темерин

Закључак бр.351-1/2015-69-04 од 16.07.2015.год., Општина Темерин

Решење бр.351-1/2015-68-04 од 16.07.2015.год., Карлаш Миланко

Решење бр.351-1/2015-57-04 од 01.07.2015.год., Зоран Топић

Закључак број 351-1/2015-57-04 од 16.06.2015. године, Горан Топић


Решење број 351-1/2015-37-04 од 13.05.2015.године, Будимка Полић

Решење број 351-1/2015-34-04 од 05.05.2015.године, Сивулка Јелена

Решење број 351-1/2015-33-04 од 04.05.2015.године,"ВИДОГРАДЊА НБС"

Решење о грађевинској дозволи бр.351-1/2015-27-04 од дана 30.04.2015.год., Грабеж Богдан

Закључак-Грабеж Богдан

top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top