Почетак > Сервис Грађана > Издати локацијски услови
top top

top
top

Локацијски услови број 353-1/2015-65-04 од 18.02.2016.године., Општина Темерин

Локацијски услови број 353-1/2015-64-04 од 18.02.2016.године., Општина Темерин

Закључак бр. 353-1/2015-66-04, ЕПС Нови Сад

Закључак бр. 353-1/2015-62-04, ЕПС Нови Сад

Закључак број 353-1/2015-65-04 од 22.01.2016.год., Општина Темерин

Закључак број 353-1/2015-64-04 од 22.01.2016.год., Општина Темерин

Локацијски услови број 353-1/2015-49-04 од 15.12.2015.године, СТС "Вуксановић" Темерин

Локацијски услови бр.353-1/2015-51-04 од 01.12.2015.године, "МИКРОН"ДОО Сириг

Локацијски услови бр.353-1/2015-50-04 од 23.11.2015.године, "ВИЗОР ЕНТЕРИЈЕР" АД

Локацијски услови бр.353-1/2015-47-04 од 18.10.2015. год., Немет Магдолна

Закључак број 353-1/2015-49-04 од 30.10.2015.год., Васкрсија Вуксановић

Локацијски услови бр.353-1/2015-46-04 од 02.11,2015. год., Миленко Милојевић

Локацијски услови бр.353-1/2015-45-04 од 02.11,2015., Обућа Трн

Локацијски услови бр.353-1/2015-43-04 од 13.10.2015.год., "Електровојводина" Нови Сад

Локацијски услови бр.353-1/2015-37-04 од 07.10.2015.год, "Електровојводина" Нови Сад

Локацијски услови бр. 353-1/2015-40-04 од 22.09.2015.год., Стојан Тодоровић

Локацијски услови бр.353-1/2015-41-04 од 30.09.2015.год., Ранко Вукадиновић

Закључак бр. 353-1/2015-35-04 од 21.08.2015.год, TIM-COP DOO Темерин

Закључак бр. 353-1/2015-34-04 од дана 18.08.2015. године, Општина Темерин

Локацијски услови бр. 353-1/2015-33-04 од 17.08.2015.год., Гобор Силвиа

Закључак бр.353-1/2015-30-04 од 06.08.2015.год., "ПЕТЕФИ"ДОО Темерин

Локацијски услови бр.353-1/2015-32-04 од 04.08.2015.год., Варга Бернат

Локацијски услови бр.353-1/2015-31-04 од 04.08.2015.год., Варга Бернат

Локацијски услови. бр.353-1/2015-27-04 од 27.07.2015. год., Атила Печи

Локацијски услови, бр.353-1/2015-29-04 од  27.07.2015.год., Марина Каурин

Локацијски услови бр.353-1/2015-25-04 од 08.07.2015.год, "Александрија градња" ДОО

Локацијски услови бр.353-1/2015-26-04 од 08.07.2015.год, Шево Драган

Локацијски услови бр.353-1/2015-24-04 од 01.07.2015.год, Миланко Карлаш

Локацијски услови бр. 353-1/2015-22-04 од 01.07.2015.године, Д.О.О.ЗОРИЋ

Локацијски услови бр. 353-1/2015-21-04 од 30.06.2015.године, Душан Дрљача

Локацијски услови-Шуњка Божидар

Локацијски услови бр. 353-1/2015-15-04 од 04.05.2015.године, Топић Горан

Закључак-Топић Горан

Локацијски услови-Стево Драгаш

Закључак-Топић Горан

top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top