Почетак > Локална Пореска Администрација > Локална пореска администрација
top top

top
top

УПУТСТВО О РАДУ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

ОДЛУКA О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ОДЛУКA О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2018-2021. ГОДИНЕ

ОДЛУКA О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (.doc)

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ 

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ 
Обавештење о одлагању плаћања дугованог пореза на рате

ПРОСЕЧНА ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА одговарајућих непокретности за потребе утврђивања пореза на имовину за 2016. годину

ПРОСЕЧНА ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА одговарајућих непокретности за потребе утврђивања пореза на имовину за 2015 годину

О Д Л У К А О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЕЛЕМЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ПРОСЕЧНА ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА одговарајућих непокретности за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014 годину

О Д Л У К A О ЕЛЕМЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СПИСАК ЗОНА И УЛИЦА ПО ОДЛУЦИ О ЕЛЕМЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН (Службени лист општине Темерин бр. 14. од 29.11.2013. године)

top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top