Почетак > Сервис Грађана > Наручите документа
top top

top
top

Наручите документа

Поштовани,

Коришћењем овог сервиса у могућности сте да наручите документа из општинске управе Темерин.

Документа можете наручити путем сервиса "Е-управа" помоћу кога Вам је омогућено електронско плаћање услуга.Други начин за наручивање докумената је да попуните тражена поља у маски и кликните на дугме "Наручите".

Унесите у Напомену све оно што мислите да је потребно да би Вам општинска администрација што пре одговорила и доставила тражена документа ако је могуће.


Потврде о уплати такси можете послати :
1. Препоручено поштом на адресу :
    ОПШТИНСКА УПРАВА, МАТИЧНА СЛУЖБА 
    УЛ. НОВОСАДСКА 326, 21235 ТЕМЕРИН

2. Скенирати и послати на E-mail адресу: 
    maticar-temerin@temerin.rs


За изводе из М.К. уплатити:
Републичку административну таксу у износу од= 440,00 динара, сврха уплате: ТАКСА, прималац Република Србија, шифра плаћања 153, жиро рачун број: 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 63-238.

За уверења о држављанству уплатити:

Републичку административну таксу у износу од=800,00 динара, сврха уплате: ТАКСА, прималац Република Србија, шифра плаћања 153, жиро рачун број: 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 63-238.

Изводи и уверења се шаљу препоручено поштом, након приспеле потврде о уплати одговарајућих такси.

Зa више информација обратите се на телефон: 021/844-576 или на e-mail адресу: maticar-temerin@temerin.rs


Свака злоупотреба је кажњива!

Документ:  
Име и презиме * :  
ЈМБГ * :  
Адреса * :  
Мејл * :    
Телефон * :  
Напомена:

Поља означена са * су обавезна
top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top