Почетак > Сервис Грађана > Потврђени урбанистички пројекти
top top

top
top
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА И 
ДЕЛОВА КОНСТРУКЦИЈА НА КАТ.ПАРЦЕЛИ БР.416/7 К.О. БАЧКИ ЈАРАК


Урбанистички пројекат за изградњу комплекса за производњу металних конструкција и делова конструкција на кат.парцели бр. 416/7 К.О. Бачки Јарак I (.pdf)

Урбанистички пројекат за изградњу комплекса за производњу металних конструкција и делова конструкција на кат.парцели бр. 416/7 К.О. Бачки Јарак II (.pdf)

Урбанистички пројекат за изградњу комплекса за производњу металних конструкција и делова конструкција на кат.парцели бр. 416/7 К.О. Бачки Јарак III (.pdf)ПОТВРЂЕНИ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СИЛОСА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА на к. п. бр. 283 К.О. Сириг


top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top