Почетак > Општина Темерин > Инсп. за саобраћај и путеве
top top

top
top

Годишњи извештај инспектора за саобраћај и путеве за 2019. годину

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА (.pdf)


Годишњи извештај инспектора за саобраћај и путеве за 2017. годину

КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 1 - ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ИЗ  ОБЛАСТИ ОПРЕМЕ ПУТА

КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ИЗ  ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ИЗ  ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ (ПОЛАГАЊА) ИНСТАЛАЦИЈА И ПОСТРОЈЕЊА НА ЗЕМЉИШНОМ (ПУТНОМ) И У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ЈАВНОГ ПУТА

КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ИЗ  ОБЛАСТИ ПЕРИОДИЧНОГ ОДРЖАВАЊА ПУТА

КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ИЗ  ОБЛАСТИ ТРУПА ПУТА И ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА

КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ИЗ  ОБЛАСТИ ПРЕГЛЕДА ПУНКТА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ, ОДОБРЕЊА, САГЛАСНОСТИ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ИЗ  ОБЛАСТИ ПРЕГЛЕДА ПУТА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА

КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ИЗ  ОБЛАСТИ ПОСТАВЉАЊА РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ, РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УРЕЂАЈА ЗА СЛИКОВНО ИЛИ ЗВУЧНО ОБАВЕШТАВАЊЕ ИЛИ ОГЛАШАВАЊЕ (НАТПИСИ)ПРЕГЛЕДА ПУТА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА

КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ИЗ  ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ  ПРЕВОЗА  ПУТНИКА У ДРУМСКОМ  САОБРАЋАЈУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У УНУТРАШЊЕМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 

КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ИЗ  ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ  У  ДРУМСКОМ  САОБРАЋАЈУ

КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ИЗ  ОБЛАСТИ  JАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ  САОБРАЋАЈУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА СТВАРИ И ТЕРЕТА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА ТЕРЕТА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ИЗ  ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ  ПРЕВОЗА  ПУТНИКА У ДРУМСКОМ  САОБРАЋАЈУ- АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА

ПРИЈАВА ИНСПЕКТОРУ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top