Почетак > Локална Самоуправа > Стратешка документа
top top

top
top

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2017-2021

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАКП) ЗА ПЕРИОД 2017-2020. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН (.docx)

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ТЕМЕРИН

ПРАВИЛНИК O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ ИНФОРМАЦИОНE ОПРЕМЕ 

СТРАТЕГИЈА (ПРОГРАМ) РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ 2016 – 2018

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2016. – 2018.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2017-2020. године

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2016-2020. ГОДИНЕ

ЕЛАБОРАТ О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА БЕЗ НАКНАДЕ У ЗОНИ "ИЛАНЏА" У ТЕМЕРИНУ КОМПАНИЈИ "MAMMINGER KONSERVEN - SRB d.o.o. NOVI SAD"

Закључак Општинског већа општине Темерин

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ТЕМЕРИН ЗА 2014. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке

1. ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке - Пречишћен текст - окт/2015

П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

Нацрт Локалног акционог плана за младе општине Темерин

Стратешки план развоја општине Темерин

Стратегија развоја социјалне заштите општине Темерин

Пословник СО Темерин

top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top