temerin.rs

Техничка школа

је имала у прошлости трансформацију: од стручне школе (1946), па ,,Школа ученика у привреди,, (1947), преко школе за КВ раднике ,,Чаки Лајош,, (1975).

Постала је 1978. године Школа за заједничко средње образовање и васпитање.

Од 1990. године носи назив ,,Средња школа 25.Мај,, да би од 1993. године постала Техничка школа Темерин.

Ових дана добијена је сагласност на промену имена па овај средњошколски објекат треба од 2008.да понесе име Лукијан Мушицки

Школа оспособљава кадрове трговачке, економскеи, фризерске и машинске струке. Ради на српском и мађарском језику. Школу похађа 300 ученика и има 43 запослена. Више појединости на сајту

temerin.rs

Основна школа Данило Зеленовић у Сиригу

располаже са 2.686м2 школског простора у 4 објекта од којих је најновији изграђен 1980. године и у ком је смештено 7 учионица – кабинета, зборница и администрација.

Има салу за физичко васпотање са 2 свлачионице, кабинетом и справарницом.

Двориште је асфалтирано у димензијама рукометног игралишта.

Има кухињу и централно грејање, ради у две смене.

Школу похађа око 350 ученика а запошњава 41 радника.

Више информација на сајту www.danilozelenovic.edu.rs

temerin.rs

Основна школа Кокаи Имре у Темерину

организована је 1950. године и у целини ради на мађарском наставном језику. Од 1968. године ради у новом школском објекту који је подигнут од добровољних прилога грађана.

Има 18 учионица од чега 10 специјализованих кабинета.

Располаже са салом за физичко васпитање, има изграђена игралишта, кухињу и централно грејање.

Ради у две смене има око 550 ученика и 54 запослена радника.

temerin.rs

Основна школа Славко Родић у Бачком Јарку

ради у згради изграђеној 1964. године са 12 учионица и два кабинета. На месту некадашње фискултурне сале изграђена је модерна спортска хала са 750 места на трибинама, школска радионица, кабинети, котларница и библиотека. Има централно грејање од 1992. године на гас. У дворишту се налази уређен асфалтиран спортски терен од 1.150м2. Школа ради у две смене има око 650 ученика и 48 запослених радника.

temerin.rs

Основна школа Петар Кочић у Темерину је највећа школска установа која има око 1500 ученика који настави похађају у четири објекта са укупно 50 одељења, 8 одељења има наставу на матерњем мађарском језику. Централни објекат у коме се настава одвија на српском језику у 30 одељења изграђен је 1974. године. Пројектом је планирана изградња анекса школе А који до данас није изграђен.

Објекат у Старом Ђурђеву изграђен је 1930. године а њега користе 8 одељења основне школе и предшколска установа. Током 2006. године почела је доградња објекта у Старом Ђурђеву.Нови објекат треба да омогући школовање од првог до осмог разреда у истој згради, У оквиру школе гради се нова фискултурна сала.

Школа Петар Кочић користи неколико учионица централног објекта школе Кокаи Имре као и учионице исте школе у објекту на Телепу. Крај свих објеката ове школе изграђени су и уређени спортски терени и игралишта, а школи је на располагању спортска хала и две спортске сале. Има централно грејање и савремену кухињу. Ради у две смене и запошљава 87 лица.

Школе

Школска мрежа општине Темерин обухвата једну Предшколску установу, четири основне школе и једну средњу школу. Све остале потребе у школовању реализују се у средњим, вишим и високим школама Новог Сада или других места, које са Темерином повезује редован градски и међумесни саобраћај.

У школским објектима програмима образовања и васпитања обухваћено је 3.774 ученика са којима ради 316 учитеља, наставника и њихових сарадника.

Школске зграде основних школа су нове, рађене савремено, у протеклих тридесет година.

Изузетак је Техничка школа која је смештена у бившем дворцу ,,Каштел,, који је најстарија зграда у насељу, зидан 1796. године и адаптиран за наставу.

Будући да се број ученика последњих десет година нагло повећао, осећа се потреба за повећањем школског простора што се и реализује доградњом школе у МЗ Старо Ђурђево и изградњом нове предшколске установе у Сиригу.

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин