План Развоја Општине Темерин 2022-2030

Одлука о усвајању плана развоја општине темерин за период од 2022-2030. године
1. План развоја нацрт
2.-Analiza-finansijskih-kapaciteta
3. Анализа економског развоја
4. Анализа пољопривредног и руралног развоја
5. Анализа друштвеног развоја
6. Анализа заштита животне средине
7. Ex-post анализа
8. Анализа упитника задовољства грађана животом у Општини
Одлука о приступању изради плана развоја општине темерин за период 2022-2030. Године
Решење о формирању координационог тима и тематских радних група за израду плана развоја општине темерин за период 2022-2030. Год
Упитник о оцени задовољства грађанки и грађана општине темерин животом у општини темерин
Онлајн Упитник о оцени задовољства грађанки и грађана општине темерин животом у општини темерин
Састанак Радних група – План развоја Општине Темерин 2022-2030. године
1. План развоја општине Темерин
1. Temerin község fejlesztési terve


РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНКАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕНОВОСАДСКА 326БРОЈ: СЛУЖБЕНОДАТУМ: 25.01.2023.ЗГРАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ,ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА , У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Сајт у изради
УРУРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ : ИЗГРАДЊА СТАНИЦЕ ЗА ОТКУП СТОКЕ СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА У ТЕМЕРИНУ  НА К.П. 7982 К.О.ТЕМЕРИН У ТЕМЕРИНУ
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин