ПДР ЗОНЕ ИЛАНЏА У ТЕМЕРИНУ

ПГР ТЕМЕРИН

01 ТЕКСТ ПГР
01 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТЕМЕРИН
1.0. ИЗВОД ИЗ ППОТ - ПОЛОЖАЈ НАСЕЉА
2.0.  ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА И НАМЕНА
3.0. ОБУХВАТ ПЛАНА И ПАНИРАНА ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
4.0.  ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА ЈАВНО И ОСТАЛО
5.0. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА
6.0. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА СА ГЕНЕРАЛНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ И НИВЕЛАЦИЈОМ
7.0. ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
7.1.  ДЕТАЉНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ...
7.2. ДЕТАЉНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ...
7.3. ДЕТАЉНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ...
8.0. ПЛАН ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - СНАБДЕВАЊЕ ВОДЕ ВОДО
9.0. ПЛАН ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛИЗАЦИЈА И АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ-АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА
10. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ И ЕЛКТРОКОМУНИКАЦИЈСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
11. ПЛАН СПРОВОЂЕЊА И ЛОКАЦИЈЕ СА ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА
12. ЦЗ ПЛАН ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ
13.ЦЗ ПЛАН САОБРАЋАЈА ,РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
14.ЦЗ ПЛАН СПРОВОЂЕЊА И ЗАШТИТЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР НАСЕЉА ТЕМЕРИН  05.02.2021


Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин на основу члана  63.  став 2 Закона о
Третмани против ларви комараца  Обавештавамо Вас да ће новосадска “Циклонизација” дана 11.06.2024.године вршити ларвицидни третман
ОБАВЕШТЕЊЕ - УЧЕСНИЦИМА ЖЕТВЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЖЕТВЕНИХ РАДОВА У 2024. ГОДИНИ
Обавештавамо Вас да ће “Циклонизација” АД Нови Сад, дана 03.06.2024.године вршити биолошки ларвицидни третман сузбијања ларви комараца са земље на
Обавештење Обавештавамо грађане да ће “Циклонизација” АД Нови Сад дана 29.05.2024. године, вршити снимање и мапирање изворишта комараца на
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин