ПДР ЗОНЕ ИЛАНЏА У ТЕМЕРИНУ

ПГР ТЕМЕРИН

01 ТЕКСТ ПГР
01 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТЕМЕРИН
1.0. ИЗВОД ИЗ ППОТ - ПОЛОЖАЈ НАСЕЉА
2.0.  ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА И НАМЕНА
3.0. ОБУХВАТ ПЛАНА И ПАНИРАНА ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
4.0.  ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА ЈАВНО И ОСТАЛО
5.0. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА
6.0. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА СА ГЕНЕРАЛНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ И НИВЕЛАЦИЈОМ
7.0. ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
7.1.  ДЕТАЉНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ...
7.2. ДЕТАЉНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ...
7.3. ДЕТАЉНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ...
8.0. ПЛАН ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - СНАБДЕВАЊЕ ВОДЕ ВОДО
9.0. ПЛАН ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛИЗАЦИЈА И АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ-АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА
10. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ И ЕЛКТРОКОМУНИКАЦИЈСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
11. ПЛАН СПРОВОЂЕЊА И ЛОКАЦИЈЕ СА ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА
12. ЦЗ ПЛАН ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ
13.ЦЗ ПЛАН САОБРАЋАЈА ,РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
14.ЦЗ ПЛАН СПРОВОЂЕЊА И ЗАШТИТЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР НАСЕЉА ТЕМЕРИН  05.02.2021


ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ И ОГЛАШАВАЊЕ СИРЕНА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА КОНТАКТ И АКТИВИРАЊЕ СИСТЕМА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ
КОНКУРС за  суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2023. години
ОбавештењеОбавештавамо грађане да ће “Циклонизација” АД Нови Сад дана 25.05.2023. године, вршити снимање и мапирање изворишта комараца на
 РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВојводинаОпштинска управаОдељење за општу управу, друштвене делатностии јавне службеБрој:61-3/2022Дана :22.05.2022.Те м е р
ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИК ГАЗДИНСТАВА
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин