Општинска Изборна Комисија

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОИК ТЕМЕРИН
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОИК ТЕМЕРИН

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ МАНДАТА
УВЕРЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА БРОЈ 013-1-32-2023-01 ОД 08.12.2023. - ДЈБ
РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - ДВЕРИ - ЗАВЕТНИЦИ

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - 2
ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - 2


РЕШЕЊЕ - О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЗБИРНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - РЕПУБЛИКА
РЕШЕЊЕ - О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ГЛАСАЊА - РЕПУБЛИКА

РЕШЕЊЕ - О УТВРЂИВАЊУ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА - ПОКРАЈИНА
РЕШЕЊЕ - О УТВРЂИВАЊУ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА - ПАРЛАМЕНТ

РЕШЕЊЕ - О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЗБИРНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АПВ НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАХТЕВ - ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КОАЛИЦИЈА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ - ПОКРАЈИНА
РЕШЕЊЕ - О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КОАЛИЦИЈА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ - ПОКРАЈИНА
ЗАХТЕВ - ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КОАЛИЦИЈА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ - ПАРЛАМЕНТ


РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЉАЊУ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА - ПОКРАЈИНА - БМ 4
РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЉАЊУ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА - ПОКРАЈИНА -  БМ 26
РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЉАЊУ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА - ПАРЛАМЕНТАРНИ - БМ 22


ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 2
ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 7
ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 14
ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 17
ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 23
ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 24
ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 25
ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 27
ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 31


ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 1
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 2
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 3
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 4
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 5
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 6
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 7
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 8
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 9
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 10
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 11
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 12
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 13
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 14
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 15
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 16
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 17
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 18
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 19
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 20
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 21
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 22
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 23
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 24
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 25
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 26
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 27
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 28
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 29
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 30
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 31ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 1
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 2
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 3
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 4
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 5
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 6
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 7
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 8
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 9
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 10
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 11
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 12

ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 13
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 14
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 15
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 16
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 17
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 18
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 19
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 20
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 21
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 22
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 23
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 24
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 25
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 26
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 27
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 28
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 29
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 30
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 31ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН


ОБАВЕШТЕЊЕ


РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 2
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 5
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 7
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 8
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 9
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 10
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 12
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 16
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 18
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 20
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 22
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 24
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 25
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 27
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 28
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 29
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 30
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 31


РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ- БМ 6
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ- БМ 9
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ- БМ 12
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ- БМ 13
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ- БМ 14
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ- БМ 15
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ- БМ 17
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ- БМ 22

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - ДЈБ,СДС
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

ДА СЕ СТРУКА ПИТА - РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ДЈБ,СДС - РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ


ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ОБУКА ЛИЦА КОЈА СУ  ИМЕНОВАНА ЗА ЧЛАНОВЕ БИРАЧКИХ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ 
ПРИРУЦНИК ЗА РАД БИРАЦКИХ ОДБОРА 2023
ВЕЖБЕ ЗА ЛОГИЧКО-РАЧУНСКУ КОНТРОЛУ ИСПРАВНОСТИ РЕЗУЛТАТА УНЕТИХ У КОНТРОЛНИ ФОРМУЛАР И ПОПУЊАВАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА


РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 1
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 2
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 3
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 4
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 5
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 6
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 7
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 8
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 9
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 10
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 11
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 12
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 13
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 14
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 15
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 16
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 17
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 18
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 19
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 20
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 21
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 22
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 23
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 24
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 25
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 26
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 27
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 28
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 29
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 30
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 31


РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 1
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 2
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 3
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 4
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 5
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 6
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 7
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 8
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 9
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 10
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 11
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 12
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 13
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 14
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 15
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 16
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 17
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 18
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 19
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 20
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 21
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 22
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 23
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 24
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 25
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 26
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 27
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 28
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 29
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 30
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 31


РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН -СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА

СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА - РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

ВОЈВОЂАНИ - РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - СНС

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - СВМ

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - СРС

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - СПС

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - НАДА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН, ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ, РАСПИСАНИМ ЗА 17. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

ДАТУМ 22.11.2023

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ДАТУМ 14.11.2023


РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ДАТУМ 10.11.2023

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН, ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ, РАСПИСАНИМ ЗА 17. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПСТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПСТИНЕ ТЕМЕРИН

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ОДЛУКА О ПРЕСТАНСКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОДЛУКА О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Поновљени јавни увид Плана детаљне регулације реконструкције и изградње државног пута IIа реда број 102, Нови Сад-Темерин са обилазницом око насеља
Расписује се јавни оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин за
НАЈАВА ТРЕТМАНА ПРОТИВ КРПЕЉА ЛОКАЦИЈЕ ТЕМЕРИН
Јавни позив за унапређење руралног туризма Министарства за туризам и омладину Републике СрбијеВише информација можете пронаћи на следећем
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин