Стратешка документа


ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ OПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2022-2024
 ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА И ТЕМАТСКИХ РАДНИХ ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2022-2030. ГОДИНЕ
СПИСАК СЛУЖБЕНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ТЕМЕРИН 09.02.2021.
ПРАВИЛНИК O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 22.12.2020.
ПРАВИЛНИК O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 20.12.2019
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 19.02.2020.
ПРАВИЛНИК о безбедности информационо – комуникационог система општине Темерин
ПРАВИЛНИК O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 27.12.2018.
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 31.01.2019.
ПОСЛОВНИК СО
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2018-2021. ГОДИНЕ
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2017-2021
ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАКП) ЗА ПЕРИОД 2017-2020. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ТЕМЕРИН
ПРАВИЛНИК O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 19.05.2017
ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2017-2020. године
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2016-2020. ГОДИНЕ
Стратегија развоја културе општине Темерин 2015-2020.
ЕЛАБОРАТ О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА БЕЗ НАКНАДЕ У ЗОНИ “ИЛАНЏА” У ТЕМЕРИНУ КОМПАНИЈИ “MAMMINGER KONSERVEN – SRB d.o.o. NOVI SAD”
Закључак Општинског већа општине Темерин
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ТЕМЕРИН ЗА 2014. ГОДИНУ
ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке – пречишћен текст
П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
Стратешки план развоја општине Темерин
Нацрт Локалног акционог плана за младе општине Темерин
Стратегија развоја социјалне заштите општине Темерин


Обавештење о подели БТИ таблетеОбавештавамо Вас да ће “Циклонизација” АД дана 20.05.2024.године вршити поделу БТИ таблете на територији општине
ЗАКЉУЧАК -  ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ MEСТИМА - 2024ЈАВНИ ПОЗИВ -
КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин