Конкуриси огласи и позиви


КОНКУРС ЗА ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
II ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ПОДРУЧЈА АП ВОЈВОДИНЕ


ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА


ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЛУКИЈАН МУШИЦКИ
КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' У ТЕМЕРИНУ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА (УКЉУЧУЈУЋИ И ПЕЧУРКЕ) У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И РАКИЈЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИК О Н К У Р С за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2023. годиниК О Н К У Р С за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2023. години

КОНКУРС за сркве и верске заједнице 2022
РЕШЕЊЕ о неуспеху интерног конкурса 2022- евиденција и родна равноправност.odt
КОНКУРС за доделу бесплатних ауто-седишта групе 9-36кг
ФОРМУЛАР Пријава за бесплатно дечије ауто-седиште групе 9-36кг
ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање иницијатива за доделу звања ПОЧАСИН ГРАЂАНИН и признања за ТЕМЕРИН за 2022.годину
ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање иницијатива за доделу звања ПОЧАСИН ГРАЂАНИН и признања за ТЕМЕРИН за 2022.годину – мађарски
ЈАВНИ КОНКУРС за пријем приправника на радно место – Послови економског развоја
ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места – Послови у области канцеларијског пословања и послови преводиоца
јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавањ
ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2022. години
УПИТНИК за суфинансирање програма удружења грађана у 2022. години
ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација удружења грађана у 2022. години
УПИТНИК zа суфинансирање манифестација удружења грађана y 2022. години
КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2022. години
УПИТНИК zа суфинансирање аматерског културно – уметничког стваралаштва i делатности удружења грађана у области културе у 2022. години
КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години
УПИТНИК За суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години
КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Темерин у 2022. години
Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисањаx
Образац 2 – Наративни и финансијски извештајx
Образац 2 – Финансијски извештај о реализацији пројекта
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – СА ОБРАСЦИМА
План јавних набавки

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 01.04.2022.
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 01.04.2022.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОУ Темерин – 07.02.2022.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОУ Темерин – 04.03.2022.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОУ Темерин – 08.02.2021.
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 12.05.2021.
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 02.06.2021.x
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 18.06.2021.x
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 19.08.2021
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 05.10.2021
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА (2020)
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА (2021)
Одлука о усклађивању Плана ЈН Општинске управе Темерин 01.07.2020.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОУ Темерин – усклађивање
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 21.10.2020.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОУ Темерин 3 – 05.11.2020.


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ  ОПШТИНЕ ТЕМЕРИНKÖZSZEMLÉRE TESZI AZ EGYSÉGES
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2024. ГОДИНУ
ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  ÉRTESÍTJÜK A TEMERIN KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLŐ
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин