Конкуриси огласи и позиви

К О Н К У Р С за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2023. години
КОНКУРС за сркве и верске заједнице 2022
РЕШЕЊЕ о неуспеху интерног конкурса 2022- евиденција и родна равноправност.odt
КОНКУРС за доделу бесплатних ауто-седишта групе 9-36кг
ФОРМУЛАР Пријава за бесплатно дечије ауто-седиште групе 9-36кг
ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање иницијатива за доделу звања ПОЧАСИН ГРАЂАНИН и признања за ТЕМЕРИН за 2022.годину
ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање иницијатива за доделу звања ПОЧАСИН ГРАЂАНИН и признања за ТЕМЕРИН за 2022.годину – мађарски
ЈАВНИ КОНКУРС за пријем приправника на радно место – Послови економског развоја
ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места – Послови у области канцеларијског пословања и послови преводиоца
јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавањ
ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2022. години
УПИТНИК за суфинансирање програма удружења грађана у 2022. години
ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација удружења грађана у 2022. години
УПИТНИК zа суфинансирање манифестација удружења грађана y 2022. години
КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2022. години
УПИТНИК zа суфинансирање аматерског културно – уметничког стваралаштва i делатности удружења грађана у области културе у 2022. години
КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години
УПИТНИК За суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години
КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Темерин у 2022. години
Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисањаx
Образац 2 – Наративни и финансијски извештајx
Образац 2 – Финансијски извештај о реализацији пројекта
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – СА ОБРАСЦИМА


План јавних набавки

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 01.04.2022.
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 01.04.2022.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОУ Темерин – 07.02.2022.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОУ Темерин – 04.03.2022.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОУ Темерин – 08.02.2021.
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 12.05.2021.
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 02.06.2021.x
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 18.06.2021.x
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 19.08.2021
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 05.10.2021
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА (2020)
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА (2021)
Одлука о усклађивању Плана ЈН Општинске управе Темерин 01.07.2020.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОУ Темерин – усклађивање
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 21.10.2020.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОУ Темерин 3 – 05.11.2020.


РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНКАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕНОВОСАДСКА 326БРОЈ: СЛУЖБЕНОДАТУМ: 25.01.2023.ЗГРАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ,ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА , У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Сајт у изради
УРУРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ : ИЗГРАДЊА СТАНИЦЕ ЗА ОТКУП СТОКЕ СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА У ТЕМЕРИНУ  НА К.П. 7982 К.О.ТЕМЕРИН У ТЕМЕРИНУ
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин