Енергетска ефикасност

2023РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ ЛОКАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ПРИЈЕМ ПРИТУЖБИ И ИНФОРМАЦИОНОГ ЦЕНТРА
ЖАЛБЕНИ МЕХАНИЗАМ
ЖАЛБЕНИ МЕХАНИЗАМ - ФОРМУЛАР

ОДЛУКА О НАСТАВКУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОМАЋИНСТВА
ОДЛУКА О ПРЕКИДУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОМАЋИНСТВА

NYILVÁNOS FELHÍVÁS - TEMERIN KÖZSÉG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ CSALÁDI HÁZAK ÉS LAKÁSOK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSÁNAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA A 2023. ÉVRE
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА ТЕМЕРИН ЗА 2023. ГОДИНУ

1. ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ
2. ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
3. ИЗЈАВА ЗА ПРЕУЗ. ПОТРЕБНИХ ИНФ. ОД ОРГАНА
4. САГЛАСНОСТ ВЛАСНИКА-СУВЛАСНИКА
5. САГЛАСНОСТ ЗА ПОДАТКЕ
РЕВИДИРАНА ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА -VII

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН


Соларни панел и - Јавни позив физичка лица
Прилог 1 - Пријавни образац
Прилог 2 - Листа фирми
Прилог 3 - Бодовање
Прилог 4 - Општи услови
Прилог 5 - Брошура
Прилог 6 - ЕПС рачун - одобрена снага
Прилог 7 - ЕПС - Уговор у потпуном снабдевању са нето мерењем
Прилог 8 - Изјава инфромације од важности за ЈП
Прилог 9 - Сагласност власника
Прилог 10 - Сагласност податке
Енергетска санација 2022 - Измене и допуне правилника


ЕНЕРГЕТСКИ ВАУЧЕРИ ЗА - ОГРЕВ (заштићени купци)
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ,ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА , У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката
Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације за 2021. годину
КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У 2021. ГОДИНИ
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У 2021.ГОДИНИ
ЈАВНИ ПОЗИВ – ГРАЂАНИ
ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ СТАНОВЕ – ПРИЛОГ 1
ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ПРИЛОГ 1А
ЛИСТА ФИРМИ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИЗАБРАНИХ НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПРИЛОГ 2
ПРАВИЛНИК СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА
Oдлука о избору привредних субјеката спровођењу мера енергетске санације на територији Општине Темерин
ПРЕЛИМИНАРНA ЛИСТA ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА за енергетску меру – замена спољних прозора и врата
Jaвни позив за привредне субјекте
Прилози уз јавни позив
Усвојени Правилник ЕЕ – Опстина Темерин
Прилог 4 – Критеријуми и начин бодовања за оцену пријаве
Прилог 3 – Образац 1,Образац 2
Прилог 2 – ИЗЈАВА
Прилог 1 – Спровођење мера енергетске санације у домаћинствимау 2022. години
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Темерин
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије
Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Темерин и прилози
Прелиминарна листа привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Темерин
Коначна листа привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Темерин
ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА за суфинансирање мера енергетске санације,породичних кућа и станова које се односе на унапређење,термичког
Одлука о измени Одлуке о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације,породичних кућа и станова које се односе на
Критеријуми за избор пројеката
Пријавни формулар за грађање
Листа привредних субјеката извођача радова изабраних на основу Јавног позива управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности
ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације,породичних кућа и станова које се односе на унапређење,термичког

Обавештење о подели БТИ таблетеОбавештавамо Вас да ће “Циклонизација” АД дана 20.05.2024.године вршити поделу БТИ таблете на територији општине
ЗАКЉУЧАК -  ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ MEСТИМА - 2024ЈАВНИ ПОЗИВ -
КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин