САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 34. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
 

САЗИВ ЗА 34. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 34. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ


САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА  УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ САЗИВ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ


ЗАПИСНИК СА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАПИСНИК СА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

ТЕМЕРИН 12.05.2023.

1-1 ЗАКЉУЧАК-ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
1-2 ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ЗА 2022
1-3 ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА 2022
2-1 ЗАКЉУЧАК - РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2023
2-2 ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ 2023
3-1 ЗАКЉУЧАК- КАДРОВСКИ ПЛАН
3-2 КАДРОВСКИ ПЛАН
4-1 ЗАКЉУЧАК - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОК 7 У ТЕМЕРИНУ
4-2 ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПДР ЗА ЦЕНТРАЛНЕ САДРЖАЈЕ У БЛОКУ 7 У ТЕМЕРИНУ
4-3 ИНФОРМАЦИЈА О ПРОЦЕДУРИ ИЗРАДЕ И КОНТРОЛЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЦЕНТРАЛНЕ САДРЖАЈЕ  У БЛОКУ БРОЈ 7   У  ТЕМЕРИНУ 
4-4 ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ
4-5 РЕШЕЊЕ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА У БЛОКУ БРОЈУ 7
4-6 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ НАЦРТА
4-7 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦЈЕ ЗА ЦЕНТРАЛНЕ САДРЖАЈЕ У БЛОКУ 7
4-8 ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЦЕНТРАЛНЕ САДРЖАЈЕ У БЛОКУ БРОЈ 7
5-1 ЗАКЉУЧАК -ОДЛУКА О НАГРАДЈИВАЊУ УЧЕНИКА
5-2 ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ О НАГРАДЈИВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА


ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ


АУДИО СНИМАК 13.02.2023.

 
САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 33. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
 

САЗИВ ЗА 34. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 33. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 33. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ


САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА  УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ САЗИВ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ САЗИВ ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


ЗАПИСНИК СА 32. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАПИСНИК СА 32. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

 ТЕМЕРИН 04.05.2023

1-1 ЗАКЉУЧАК ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
1-2 ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
2-1 ЗАКЉУЧАК ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
2-2 ОДЛУКА О УСВАЈАНЈУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
3-1 ЗАКЉУЧАК ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
3-2 ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 2023-2032
3-3 РЕШЕЊЕ О НЕ ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ СТРАТЕШЕКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЛОКАЛНИ  ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
4-1 ЗАКЉУЧАК ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
4-2 ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
5-1 ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
5-2 ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
6-1 ЗАКЉУЧАК О  ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ''
6-2 ОДЛУКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ''
7-1 ЗАКЉУЧАК РЕШЕЊА ''МП1 АГРАР''
7-2 РЕШЕЊЕ О ОТУДЈЕЊУ ГРАДЈЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПАРЦЕЛА
7-3 КОПИЈА ПЛАНА 418 30
8-1 ЗАКЛУЧАК ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
8-2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ТЕМЕРИН 2022

ОДЛУКA О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН
ОДЛУКУA О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН


ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА


САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
ОДЛУКA О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ОДЛУКУA О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
 - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ


АУДИО СНИМАК 13.02.2023.

ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ И ОГЛАШАВАЊЕ СИРЕНА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА КОНТАКТ И АКТИВИРАЊЕ СИСТЕМА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ
КОНКУРС за  суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2023. години
ОбавештењеОбавештавамо грађане да ће “Циклонизација” АД Нови Сад дана 25.05.2023. године, вршити снимање и мапирање изворишта комараца на
 РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВојводинаОпштинска управаОдељење за општу управу, друштвене делатностии јавне службеБрој:61-3/2022Дана :22.05.2022.Те м е р
ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИК ГАЗДИНСТАВА
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин