Потврђени урбанистички пројектиИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ВОДЕ У ТЕМЕРИНУ - НА ПОДРУЧЈУ ВОДОЗАХВАТА "СТАРО ЂУРЂЕВО" ТЕМЕРИН
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МСЕ - "E SUN SOLUTION DOO"
ИЗГРАДЊА СИЛОСА 2x3x1600т У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА “PETEFI” ТЕМЕРИН - СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ФОТОНАПОНСКЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ “GOBEM”
ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНОСКЛАДИШНОГ ОБЈЕКТА - "MB PRINT" d.o.o.
ИЗГРАДЊА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ - "ALEKSANDRIJA GRADNJA" d.o.o.
СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД МОТОРНИХ ВОЗИЛА - ПРОМЕНА НАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА (П) У ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ - ОБЈЕКАТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА - "KUPREŠČANIN" d.o.o.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ КОМПЛЕКСА ПЕРИОНИЦЕ ЗА АУТОМОБИЛЕ - OZZ ŽUNJI-SILAK
ПРОМЕНА НАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА У ОБЈЕКТЕ СТАНИЦЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ИНФРАСТРУКТУРЕ - "SCAN-METALS" d.o.o.
УРБАНИСТИчКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА И ДЕЛОВА КОНСТРУКЦИЈА - ĈELIK DOO
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ - Boško Anđelić
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ФАРМЕ ЗА УЗГОЈ ТОВНИХ ПИЛИЋА - ФАЗНА ИЗГРАДЊА - VUČKOVIĆ MILOŠ I VUČKOVIĆ NATAŠA
УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЗА МАШИНСКУ ОБРАДУ МЕТАЛА “TEHNO"
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА У СЕРВИС ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА - Ostoja Vujić
ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТЕМЕРИН - ОПШТИНА ТЕМЕРИН ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТЕМЕРИН
УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
ЗАНАТСКА ПЕКАРА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА - Д.О.О. ''Зорић"
ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ И ОГЛАШАВАЊЕ СИРЕНА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА КОНТАКТ И АКТИВИРАЊЕ СИСТЕМА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ
КОНКУРС за  суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2023. години
ОбавештењеОбавештавамо грађане да ће “Циклонизација” АД Нови Сад дана 25.05.2023. године, вршити снимање и мапирање изворишта комараца на
 РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВојводинаОпштинска управаОдељење за општу управу, друштвене делатностии јавне службеБрој:61-3/2022Дана :22.05.2022.Те м е р
ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИК ГАЗДИНСТАВА
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин