Презентације УП-а и јавни увиди планова

ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА - 3.1.1
ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА - 3.1.2
ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА - 3.1.3
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 3.2.1
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 3.2.2
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 3.2.3
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА - 4.1
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА - 4.2
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА - 4.3
ЈАВНИ УВИД у Нацрт Локалног акционог плана за децу општине Темерин (ЛАП) може се вршити од 12. 02. 2024. године до 26. 02. 2024. године, на интернет
ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА
У прилогу су јавни позиви за 27 стамбених јединица на територији 14 јединица локалне самоуправе, и то: Бачка Топола, Житиште, Нова Црња, Алибунар,
РЕШЕЊЕ - О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДТД РИБАРСТВО РЕШЕЊЕ - О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин