КУЛТУРА

КОНКУРС за  суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2023. години
УПИТНИК за суфинансирање издавачке делатности - објављивање књига у 2023. години 


ЗАКЉУЧАК -  Предлог одлуке о избору програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2023. години

ЗАКЉУЧАК -Предлог одлуке  о избору манифестација удружења грађана који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Јавног конкурса за суфинансирање манифестација удружења грађана у 2023. години


ЗАКЉУЧАК - Предлог одлуке о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање аматeрског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2023. години.


КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2022. годиниx
УПИТНИК за суфинансирање издавачке делатности – објављивање књига у 2022. Години
РЕШЕЊЕ о расподели средства по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Општине Темерин у 2022. години
ПРЕДЛОГ о расподели средстава са образложењем legfelso
ОДЛУКА о расподели средстава за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2022. Години.
КОНКУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2022. години
РЕШЕЊЕ о именовању стручне комисије за оцену пројеката у области јавног инфромисања за 2022. годину
ОДЛУКА о избору програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана
ОДЛУКА о избору манифестација удружења грађана који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Јавног конкурса за суфинансирање манифестација удружења грађана у 2022. години
КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2022. години
УПИТНИК zа суфинансирање аматерског културно – уметничког стваралаштва i делатности удружења грађана у области културе у 2022. години
ОДЛУКA о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години
КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години
УПИТНИК За суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2019. ГОДИНИ
КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2019. години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2019. ГОДИНИ
КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2019. години
ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2019. години
ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана у 2019. години
КОНКУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2019. години
КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2019. години
Табеларни приказ расподеле буџетских средстава удружењима у култури у 2019. години – манифестације
Закључак Општинског већа општине Темерин о суфинансирању манифестација и пројеката у култури у 2019. години
Табеларни приказ расподеле буџетских средстава удружењима у култури у 2019. години
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО И ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ у 2019. години
ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2019. години
Табеларни приказ расподеле буџетских средстава невладиним организацијама – удружења грађана у 2019. години
ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању невладиних организација – удружења грађана у 2019. години
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2019. ГОДИНИ
ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању за цркве и верске заједнице у 2019. години са табеларним приказом
ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о расподели буџетских средстава за пројекте у култури који се односе на издавачку делатност-објављивање књига у 2019. години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ – ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА У 2019. ГОДИНИ
КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2019. години
КОНКУРС и ПРИЈАВА за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2019. години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2020. ГОДИНИ
КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2020. години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2020. ГОДИНИ
КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2020. години
РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана у 2020. години
ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2020. години
КОНКУРС и ПРИЈАВА за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2020. години
Одлука о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање манифестација и пројеката у области културе у 2020. години
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО И ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ у 2020. години
Табеларни приказ расподеле буџетских средстава удружењима грађана у 2020. години.xlsx
ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању удружења грађана у 2020. години
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2020. ГОДИНИ
ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о расподели буџетских средстава за пројекте у култури који се односе на издавачку делатност-објављивање књига у 2020. години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ – ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА У 2020. ГОДИНИ
КОНКУРС за  суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2020. години
ОДЛУКА о избору манифестација удружења грађања који се сунфинансирају из буџета општине Темерин по онсову Јавног конкурса за сунфинансирање манифестација удружења грађана у 2021, години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2021. ГОДИНИ
ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана у 2021. години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2021. ГОДИНИ-редовна делатност
ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2021. години
ОДЛУКА о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2021. години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2021. ГОДИНИ
КОНКУРС за  суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2021. години
КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2021. години
Образац 2 – Наративни и финансијски извештајx
Образац 1 – Буџет пројекта.xls
Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисањаx
КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2021. години
РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2021. ГОДИНУ
ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ


Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин на основу члана  63.  став 2 Закона о
Третмани против ларви комараца  Обавештавамо Вас да ће новосадска “Циклонизација” дана 11.06.2024.године вршити ларвицидни третман
ОБАВЕШТЕЊЕ - УЧЕСНИЦИМА ЖЕТВЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЖЕТВЕНИХ РАДОВА У 2024. ГОДИНИ
Обавештавамо Вас да ће “Циклонизација” АД Нови Сад, дана 03.06.2024.године вршити биолошки ларвицидни третман сузбијања ларви комараца са земље на
Обавештење Обавештавамо грађане да ће “Циклонизација” АД Нови Сад дана 29.05.2024. године, вршити снимање и мапирање изворишта комараца на
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин