КУЛТУРА

КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2022. годиниx
УПИТНИК за суфинансирање издавачке делатности – објављивање књига у 2022. Години
РЕШЕЊЕ о расподели средства по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Општине Темерин у 2022. години
ПРЕДЛОГ о расподели средстава са образложењем legfelso
ОДЛУКА о расподели средстава за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2022. Години.
КОНКУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2022. години
РЕШЕЊЕ о именовању стручне комисије за оцену пројеката у области јавног инфромисања за 2022. годину
ОДЛУКА о избору програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана
ОДЛУКА о избору манифестација удружења грађана који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Јавног конкурса за суфинансирање манифестација удружења грађана у 2022. години
КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2022. години
УПИТНИК zа суфинансирање аматерског културно – уметничког стваралаштва i делатности удружења грађана у области културе у 2022. години
ОДЛУКA о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години
КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години
УПИТНИК За суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2019. ГОДИНИ
КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2019. години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2019. ГОДИНИ
КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2019. години
ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2019. години
ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана у 2019. години
КОНКУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2019. години
КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2019. години
Табеларни приказ расподеле буџетских средстава удружењима у култури у 2019. години – манифестације
Закључак Општинског већа општине Темерин о суфинансирању манифестација и пројеката у култури у 2019. години
Табеларни приказ расподеле буџетских средстава удружењима у култури у 2019. години
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО И ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ у 2019. години
ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2019. години
Табеларни приказ расподеле буџетских средстава невладиним организацијама – удружења грађана у 2019. години
ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању невладиних организација – удружења грађана у 2019. години
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2019. ГОДИНИ
ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању за цркве и верске заједнице у 2019. години са табеларним приказом
ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о расподели буџетских средстава за пројекте у култури који се односе на издавачку делатност-објављивање књига у 2019. години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ – ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА У 2019. ГОДИНИ
КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2019. години
КОНКУРС и ПРИЈАВА за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2019. години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2020. ГОДИНИ
КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2020. години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2020. ГОДИНИ
КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2020. години
РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана у 2020. години
ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2020. години
КОНКУРС и ПРИЈАВА за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2020. години
Одлука о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање манифестација и пројеката у области културе у 2020. години
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО И ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ у 2020. години
Табеларни приказ расподеле буџетских средстава удружењима грађана у 2020. години.xlsx
ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању удружења грађана у 2020. години
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2020. ГОДИНИ
ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о расподели буџетских средстава за пројекте у култури који се односе на издавачку делатност-објављивање књига у 2020. години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ – ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА У 2020. ГОДИНИ
КОНКУРС за  суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2020. години
ОДЛУКА о избору манифестација удружења грађања који се сунфинансирају из буџета општине Темерин по онсову Јавног конкурса за сунфинансирање манифестација удружења грађана у 2021, години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2021. ГОДИНИ
ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана у 2021. години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2021. ГОДИНИ-редовна делатност
ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2021. години
ОДЛУКА о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2021. години
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2021. ГОДИНИ
КОНКУРС за  суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2021. години
КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2021. години
Образац 2 – Наративни и финансијски извештајx
Образац 1 – Буџет пројекта.xls
Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисањаx
КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2021. години
РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2021. ГОДИНУ
ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ


РЕПУБЛИКА СРБИЈА –АП ВОЈОВИНЕОПШТИНА ТЕМЕРИНОПШТИНСК АУПРАВА ТЕМЕРИНОдељење за урбанизам,Стамбено-комуналне послове изаштиту
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­­­­7/2023-01ДАНА: 22.03.2023.годинеТ Е М Е Р И Н На
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН -   -
ПСС „ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА“ дооТемеринска 131НОВИ САДтелефон: 021/478-0220факс: 021/6412-180Број:службеноДатум:
КОНКУРС за доделу локација за привремено постављање киоска 
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин