ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удржења грађања у 2022. години

ОДЛУКА о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање аматерског културно- уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2022. години

 КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2022. години

 УПИТНИК zа суфинансирање аматерског културно – уметничког стваралаштва i делатности удружења грађана у области културе у 2022. години


ОДЛУКA о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години

 КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години

УПИТНИК За суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години


 ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

 РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2021. ГОДИНУ

 КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2021. години

 Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

 Образац 1 – Буџет пројекта

 Образац 2 – Наративни и финансијски извештај

 КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2021. години

 УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2021. ГОДИНИ

ОДЛУКА о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2021. години

 КОНКУРС за  суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2021. години

 УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2021. ГОДИНИ

ОДЛУКА о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2021. години

 ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2021. години

 УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2021. ГОДИНИ-редовна делатност

ОДЛУКА о избору програма од јавног интереса која реализују удружења градђања који се сунфинансирају из буџета општине Темерин по основу Јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Темерин за сунфинансирање програма и пројеката од јавног интереца која реализују удружења грађана у 2021. години

 ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана у 2021. години

 УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2021. ГОДИНИ

ОДЛУКА о избору манифестација удружења грађања који се сунфинансирају из буџета општине Темерин по онсову Јавног конкурса за сунфинансирање манифестација удружења грађана у 2021, години

 УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ – ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА У 2020. ГОДИНИ

 ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о расподели буџетских средстава за пројекте у култури који се односе на издавачку делатност-објављивање књига у 2020. години 

 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2020. ГОДИНИ

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању удружења грађана у 2020. години

Табеларни приказ расподеле буџетских средстава удружењима грађана у 2020. години (.xlsx)

 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО И ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ у 2020. години

Одлука о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање манифестација и пројеката у области културе у 2020. години       -----------------------------

КОНКУРС и ПРИЈАВА за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2020. години

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2020. години

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана у 2020. години

ОБРАЗАЦ 1 – ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА (.docx)

ОБРАЗАЦ 1 – БУЏЕТ ПРОЈЕКТА (.xls)

ОБРАЗАЦ 2 – НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ (.docx)

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ (.pdf)

ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2020. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2020. ГОДИНИ

КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2020. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2020. ГОДИНИ

КОНКУРС и ПРИЈАВА за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2019. години

КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2019. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ – ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА У 2019. ГОДИНИ

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о расподели буџетских средстава за пројекте у култури који се односе на издавачку делатност-објављивање књига у 2019. години (.pdf)

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању за цркве и верске заједнице у 2019. години са табеларним приказом  

 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2019. ГОДИНИ

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању невладиних организација – удружења грађана у 2019. години

Табеларни приказ расподеле буџетских средстава невладиним организацијама – удружења грађана у 2019. години

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2019. години

 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО И ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ у 2019. години

Табеларни приказ расподеле буџетских средстава удружењима у култури у 2019. години – редовна делатност

Закључак Општинског већа општине Темерин о суфинансирању манифестација и пројеката у култури у 2019. години 

Табеларни приказ расподеле буџетских средстава удружењима у култури у 2019. години – манифестације

КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2019. години  (.doc)

ОБРАЗАЦ 1 – БУЏЕТ ПРОЈЕКТА (.xls)

ОБРАЗАЦ 1 – ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА (.docx)

ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ (.pdf)

КОНКУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2019. години

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана у 2019. години

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2019. години

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2019. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2019. ГОДИНИ

КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2019. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2019. ГОДИНИ

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин