temerin.rs

TЕМЕРИН

Темерин представља центар општине, а налази се на надморској висини од 82 м и има око 19.500 становника. Развио се на раскрсници путева у средишњем и североисточном делу општинског подручја (припада му 66 % површине атара општине). Има издужен облик, главна улица дуга је 10 км. Кроз Темерин се одвија врло жив саобраћај и ту се налази највећи део општинске индустрије. Становништво се бави пољопривредом или ради у индустрији Темерина и Новог Сада. Ратарство је најважнија грана пољопривредне производње, а сточарство се развија у оквиру свињогојских и говедарских фарми. Привреду карактерише металопрерађивачка, прехрамбена индустрија, производња грађевинских материјала и намештаја. Развијено је производно и услужно занатство. Издрађен је спортско рекреативни центар са базенима, у којима се користи лековита термоминерална вода која садржи сумпорне састојке, корисне ѕа лечење ишијаса и реуматичних обољења.

У односу на облике рељефа Војводине, целокупна територија темеринске општине налази се на Јужној Бачкој лесној тераси и оставља утисак готово потпуно равне површине. Северним делом општине протиче Јегричка са неколико мањих каналисаних притока.

Састав тла је прилично уједначен, а плодност природно висока. Преовлађују разни типови чернозема, а једино се дуж водотока јављају ритска црница и солончак, тј. земљишта делимично или потпуно заслањена. На подручју општине утврђено је присуство термоминералних вода.

temerin.rs

СИРИГ

Сириг је најмање и најмлађе насеље које се спомиње још у 15. веку, а плански на данашњем месту је настало 1927. године. Налази се на надморској висини од 82 м и има око 3.100 становника. Смештено је на раскрсници магистралног и регионалног пута. Сириг се састоји из два дела, старог и новог. Кроз насеље протиче Кисачки канал (Каналић). Улице су широке и уређене. Од Темерина је удаљен 6км, а од Новог Сада oko 20 km. Становништво се углавном бави пољопривредом или ради у индустрији Темерина и Новог Сада.

temerin.rs

СТАРО ЂУРЂЕВО

Месна заједница Старо Ђурђево део је Темерина. Настало је између 1920. и 1924. године од добровољачких породица као засебно насеље које је данас спојено са Темерином. Налази се на 82 метра надморске висине и има око 5.500 становника. Становништво се бави пољопривредом или ради у индустрији Темерина и Новог Сад

temerin.rs

БАЧКИ ЈАРАК

Бачки Јарак је друго насеље по величини у општини Темерин. Развио се уз пут Темерин – Нови Сад и има око 6.200 становника. Налази се на надморској висини од 81 метар. Име Јарак први пут се помиње у периоду 1780. и 1790. године, када почиње његова планска изградња. Назив добија по римском шанцу, а више пута је мењао назив. Насеље панонског типа, збијено, готово је срасло са Темерином. Има спортско-рекреативни центар и Етно-музеј, босанску кућу – брвнару са пратећим објектима и етнолошком збирком. Становништво ради у индустрији у насељу, Темерину и Новом Саду. Бачки Јарак је од Новог Сада удаљен око 12 километара.

temerin.rs

НАСЕЉЕНА МЕСТА, ПОЛОЖАЈ И ВЕЛИЧИНА

Територија општине Темерин налази се у југоисточном делу Бачке. На истоку се граничи са општином Жабаљ, на северу са општином Србобран, западно је општина Врбас и јужно град Нови Сад. Посебан значај за досадашњи развој темеринске општине имала је близина најразвијенијег привредног центра у АП Војводини – Новог Сада.

Општина Темерин заузима површину од око 170 километара квадратних и има облик неправилног трапеза положеног у правцу северозапад – југоисток. Дужа оса, која се поклапа са правцем Сириг – Темерин, дужине је 14 км, а краћа оса правца Бачки Јарак-Темерин 11 км.

Границе Општине су вештачки повучене линије и имају углавном праволинијске смерове. Једино у североисточном делу Општине граница је природна јер иде водотоком Јегричке. У југоисточном делу граница је повучена насипом званим Римски Шанац II.

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин