ЗАКЉУЧАК О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ТАБЕЛАРНИМ ПРИКАЗОМ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ТАБЕЛАРНИМ ПРИКАЗОМ

СТРАТЕГИЈА (ПРОГРАМ) РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ 2016 – 2018

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2016. – 2018.

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР (.doc)

ЗАКЉУЧАК О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ТАБЕЛАРНИМ ПРИКАЗОМ

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ И ШКОЛСКИ СПОРТ ЗА 2018. ГОДИНУ

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК о категоризацији спортских организација у општини Темерин

ПРАВИЛНИК о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Темерин

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ ЗА 2016. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ – ДРУГИ ПОЗИВ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ 

Резултати јавног конкурса за доделу стипендија у области спорта из Буџета општине Темерин за 2015. годину

Спортске организације које испуњавају услове Конкурса за суфинансирање програма у области спорта из Буџета општине Темерин за 2015.годину

Спортске организације које испуњавају услове Конкурса за суфинансирање спортске опреме и реквизита у области спорта из Буџета општине Темерин за 2015.годину

Спортске организације које испуњавају услове Конкурса за суфинансирање манифестација у области спорта из Буџета општине Темерин за 2015.годину

Спортске организације које испуњавају услове Конкурса за суфинансирање спортске опреме и реквизита за опремање школских фоскултурних сала из Буџета општине Темерин за 2015.годину

Образац за правдање средстава – РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ

Образац за правдање средстава – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин