Избори за чланове савета МЗ

Пословник изоборне комисије за сповођење избора за чланове савета месних заједница

Одлука о измени пословника

Упутсво за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Темерин расписаних за 25. април 2021 године

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница на територији општине Темерин расписаних за 25. април 2021. године

Одлука о измени роковника

Решење о утвђивању образаца за сповођење избора за чланове савета месних заједница на подручу општине Темерин расписаних за 25.04.2021.године

Решење о одређивању бирчких места за спровођење избора за чланове завета месних заједница на територији општине Темерин за 25.април 2021.године

Одлука о утврђивању броја бирача у Општини Темерин за избор за чланове савета месних заједница на подручју општине Темерин расписаних за 25.04.2021.године

Одлука о прекиду сви изборних радњи у спровођењу избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Темерин расписаних за 25.04.2021.године

Одлука о наставку спровођења изборних радњи у постукпу избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Темерин расписаних за 25.04.2021.године

Одлука о измени роквника за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора  за чланове савета месних заједница на територији општине Темерин расписаних за 25.04.2021.године

Решење о измени решења о утврђивању образаца за спровођење избора за чланове завета месних заједница на подручју општине Темерин за 25.април 2021.године

 Образац МЗ / М2021-14   Образац МЗ / М2021-15  Образац МЗ / М2021-17  Образац МЗ / М2021-18  Образац МЗ / М2021-19

Образац МЗ / М2021-20  Образац МЗ / М2021-21

Решење о измени решења о одређивању бирачких места за спровођење избора за чланове завета месних заједница на територији општине Темерин за 25.април 2021.године

Одлука и измени одлуке о утврђивању броја галасчких листића за изборе за чланове савета месних заједница на подручју општине Темерин расписаних за 25.04.2021.године

Одлука о утврђивању броја бирача у Општини Темерин за избор за чланове савета месних заједница на подручју општине Темерин расписаних за 09.05.2021.године

ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТЕМЕРИН ОБРАСЦИ ОД  1 ДО 7

Образац 1МЗ / 2021-1

Образац 1МЗ / 2021-2  

Образац 1МЗ / 2021-3

Образац 1МЗ / 2021-4

Образац 1МЗ / 2021-5

Образац 1МЗ / 2021-6

Образац 1МЗ / 2021-7

 

МЕСНА ЗЕЈДНИЦА “СТАРО ЂУРЂЕВО” ТЕМЕРИН ОБРАСЦИ ОД 1 ДО 7

Образац МЗСЂ / 2021-1

Образац МЗСЂ / 2021-2

Образац МЗСЂ / 2021-3

Образац МЗСЂ / 2021-4

Образац МЗСЂ / 2021-5

Образац МЗСЂ / 2021-6

Образац МЗСЂ / 2021-7

МЕСНА ЗЕЈДНИЦА БАЧКИ ЈАРАК ТЕМЕРИН ОБРАСЦИ ОД 1 ДО 7

Образац МЗБЈ / 2021-1

Образац МЗБЈ / 2021-2

Образац МЗБЈ / 2021-3

Образац МЗБЈ / 2021-4

Образац МЗБЈ / 2021-5

Образац МЗБЈ / 2021-6

Образац МЗБЈ / 2021-7

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИРИГ ТЕМЕРИН ОБРАСЦИ ОД 1 ДО 7

Образац  МЗС / 2021-1

Образац  МЗС / 2021-2

Образац  МЗС / 2021-3

Образац  МЗС / 2021-4

Образац  МЗС / 2021-5

Образац  МЗС / 2021-6

Образац  МЗС / 2021-7

ОСТАЛИ ОБРАСЦИ

Образац МЗ / 2021-8

Образац МЗ / 2021-9

Образац МЗ / 2021-10

Образац МЗ / 2021-11

Образац МЗ / 2021-12

Образац МЗ / 2021-13

Образац МЗ / 2021-14

Образац МЗ / 2021-15

Образац МЗ / 2021-16

Образац МЗ / 2021-17

Образац МЗ / 2021-18

Образац МЗ / 2021-19

Образац МЗ / 2021-20

Образац МЗ / 2021-21

Образац МЗ / 2021-22

 

ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТЕМЕРИН ПРОГЛАШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Решење о проглашењу изб. листе СНС 1 МЗ

Решење о проглашењу изб. листе СПС 1 МЗ

Решење о проглашењу изб. листе Коалиција – Мађари за Темерин 1 МЗ

Збирна изборна листа-Прва Месна Заједница Темерин

Одлука о утврђивању резултата избора за чланове Савета Прве Месне заједнице одржаних 9.мај 2021. године

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “СТАРО ЂУРЂЕВО” ПРОГЛАШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Решење о проглашењу изб. листе СНС МЗСЂ

Решење о проглашењу изб. листе СПС МЗСЂ

Збирна изборна листа-Месна Заједница “Старо Ђурђево”

Одлука о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Старо Ђурђево Темерин одржаних 9.мај 2021. године

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ ЈАРАК ПРОГЛАШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Решење о проглашењу изб. листе СНС МЗБЈ

Решење о проглашењу изб. листе СПС МЗБЈ

Збирна изборна листа-Месна Заједница Бачки Јарак

Одлука о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Бачки Јарак одржаних 9.мај 2021. године

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИРИГ ПРОГЛАШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Решење о проглашењу изб. листе СНС МЗСи

Решење о проглашењу изб. листе СПС МЗСи

Збирна изборна листа-Месна Заједница Сириг

Одлука о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Сириг одржаних 9.мај 2021. године

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин