Службени лист 2021

 Службени лист 44/2021

 Службени лист 43/2021

 Службени лист 42/2021

 Службени лист 41/2021

 Службени лист 40/2021

 Службени лист 39/2021

 Службени лист 38/2021

 Службени лист 37/2021

 Службени лист 36/2021

 Службени лист 35/2021

 Службени лист 34/2021

 Службени лист 33/2021

 Службени лист 32/2021

 Службени лист 31/2021

 Службени лист 30/2021

 Службени лист 29/2021

 Службени лист 28/2021

 Службени лист 27/2021

 Службени лист 26/2021

 Службени лист 25/2021

 Службени лист 24/2021

Службени лист 23/2021

Службени лист 22/2021

Службени лист 21/2021

Службени лист 20/2021

Службени лист 19/2021

Службени лист 18/2021

Службени лист 17/2021

Службени лист 16/2021

Службени лист 15/2021

Службени лист 14/2021

Службени лист 13/2021

Службени лист 12/2021

Службени лист 11/2021

Службени лист 10/2021

Службени лист 09/2021

Службени лист 08/2021

Службени лист 07/2021

Службени лист 06/2021

 Службени лист 05/2021

 Службени лист 04/2021

 Службени лист 03/2021

 Службени лист 02/2021

 Службени лист 01/2021

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин