МЛАДЕН ЗЕЦ
председник општине

Рођен је 14. 05. 1988. године у Новом Саду.Основну школу завршио је у Бачком Јарку 2003. године, а средњу економску у Бечеју 2007. године. Дипломирао је на Економском факултету у Суботици 2014. године на смеру финансије, банкарство и осигурање. Тренутно је на мастер студијама на смеру агроекономија и агробизнис.Своје прве пословне кораке као приправник на стручној пракси обављао је у Центру за социјални рад општине Темерин. Био је запослен у локалној пореској администрацији као саветник у пословима наплате локалних јавних прихода. У периоду од 2016. до 2020. године био је члан већа за здравство и социјалну заштиту. Кроз посао упознавао се са различитим судбинама становника општине Темерин и трудио се да им помогне, што су људи препознали као изузетну врлину.Од  21. августа 2020. обавља функцију председника општине Темерин.

Вредан, савестан и одговоран, Младен Зец је човек који с правом заслужује да буде на челу општине Темерин и допринесе њеном бољитку и просперитету.

Живи у Бачком Јарку, ожењен је и отац двоје деце.

predsednik@temerin.rs


ДЕЈАН БРАДАШ
заменик председника општине

Рођен 1980 године у Книну(Р Хрватска).Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2007. године.

У периоду од 2010-2014 године радио као територијални референт продаје у Сектору за кључне купце Апатинске пиваре.

Од 2014 до 2016 године обављао фукнцију члана Општинског већа општине Темерин,задуженог за ресор културе,цивинлих организација,социјалне заштите и здавства.

Од 2016 до 2019 године обављао фукнцију члана Општинског већа општине Темерин,задуженог за ресор културе,цивинлих организације и омладине.

Током 2019 године био запослен у Општинској управи Темерин,у Одељењу за друштвене делатности.

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин