РОБЕРТ ПАСТОР
председник скупштине

Рођен 22.03.1967. године у Темерину.Основну и средњу техникчку-металску школу(4 год) смер металостругар,завршио у Темерину.
Од 2012. године до 2014 године заменик предесника СО.О
Од 2016. године до 2020 године Председник СО Темерин.Ожењен,отац двоје деце.

ЂУРО ЖИГА

заменик председника скупштине


Рођен 15.10.1953. године.Основну школу је завршио у Сиригу,а средњу школу “Светозар Марковић” у Новом Саду.Унизверитет “Природно-математички факултет” у Новом Саду.1976-1979 Гимназија”Светозар Милтеић” Србобран,професор математике1979-2002 Средња стручна школа “4.јули”Врбас,професор математике,директор школе2002-2004 Скупштина Општине Темерин председник СО Темерин2004-2014 Срдња стручба школа”4.јули” Врбас2014-2020 Општина Темерин,председник општине.
СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин