Општинско јавно правобранилаштво

Општинско јавно правобранилаштво је служба општине која врши послове правне заштите, права и интереса Општине Темерин.

Општинско јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради правне заштите права и интереса општине. У вршењу ових послова, правобранилац има положај законског заступника.

Осим законског заступања, општински јавни правобранилац обавља и послове пружања правне помоћи грађанима који имају пребивалиште у Општини Темерин. Послови правне помоћи се састоје у давању савета, састављању свих врста уговора, тужби, жалби, молби и свих других врста поднесака.

Служба правне помоћи ради два пута недељно и то уторком и четвртком од 8 – 12 сати.

Сви грађани Општине Темерин могу да се обрате за помоћ овој служби.

Пословима јавног правобранилаштва и организовањем рада у истом, обавља и руководи општински јавни правобранилац Оливера Грбић.

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин