ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удржења грађања у 2022. години

К О Н К У Р С за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2022. години

РЕШЕЊЕ о неуспеху интерног конкурса 2022- евиденција и родна равноправност

КОНКУРС за доделу бесплатних ауто-седишта групе 9-36кг

ФОРМУЛАР Пријава за бесплатно дечије ауто-седиште групе 9-36кг

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање иницијатива за доделу звања ПОЧАСИН ГРАЂАНИН и признања за ТЕМЕРИН за 2022.годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање иницијатива за доделу звања ПОЧАСИН ГРАЂАНИН и признања за ТЕМЕРИН за 2022.годину – мађарски

ЈАВНИ КОНКУРС за пријем приправника на радно место – Послови економског развоја

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места – Послови у области канцеларијског пословања и послови преводиоца

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2022. години

УПИТНИК за суфинансирање програма удружења грађана у 2022. години

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација удружења грађана у 2022. години

УПИТНИК zа суфинансирање манифестација удружења грађана y 2022. години

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2022. години

УПИТНИК zа суфинансирање аматерског културно – уметничког стваралаштва i делатности удружења грађана у области културе у 2022. години

КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години

УПИТНИК За суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години

КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Темерин у 2022. години

Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 2 –  Наративни и финансијски извештај

Образац 2 – Финансијски извештај о реализацији пројекта а

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – СА ОБРАСЦИМА

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин