ОБАВЕШТЕЊЕ

Нацрт Плана развоја општине Темерин за период 2022-2030. године са свим пратећим документима ставља се на Јавни увид у трајању од 21.12.2021. до 28.12.2021. Сву наведену документацију и потребне информације можете пронаћи на порталу Општине Темерин и на огласној табли Општинске управе.

Све коментаре и примедбе у вези Нацрта Плана развоја општине Темерин за период 2022-2030. године, можете доставити лицу задуженом за праћење израде овог документа путем мејла jovana.janjic@temerin.rs или на бројеве телефона 021/843-888 и 062/288-455. Грађани ће моћи да изврше увид у документацију лично сваким радним даном од 7:00-15:00ч у Општинској управи, у канцеларији бр.22.

 Закључак општинског Већа- План развоја општине Темерин 2022-2030

Одлука о усвајању плана развоја општине темерин за период од 2022-2030. године

1. План развоја нацрт

2. Анализа финансијских капацитета

3. Анализа економског развоја

4. Анализа пољопривредног и руралног развоја

5. Анализа друштвеног развоја

6. Анализа заштита животне средине

7. Ex-post анализа

8. Анализа упитника задовољства грађана животом у Општини

Одлука о приступању изради плана развоја општине темерин за период 2022-2030. Године

Решење о формирању координационог тима и тематских радних група за израду плана развоја општине темерин за период 2022-2030. Год

Упитник о оцени задовољства грађанки и грађана општине темерин животом у општини темерин

 (LINK) Онлајн Упитник о оцени задовољства грађанки и грађана општине темерин животом у општини темерин

 Састанак Радних група – План развоја Општине Темерин 2022-2030. године

1. План развоја општине Темерин

1. Temerin község fejlesztési terve

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин