Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације за 2021. годину (.pdf)

 КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

 ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У 2021.ГОДИНИ

 ЈАВНИ ПОЗИВ – ГРАЂАНИ

 ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ/СТАНОВЕ – ПРИЛОГ 1

 ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ПРИЛОГ 1А

 ЛИСТА ФИРМИ/ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИЗАБРАНИХ НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН – ПРИЛОГ 2

 ПРАВИЛНИК СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

Oдлука о избору привредних субјеката спровођењу мера енергетске санације на територији Општине Темерин

ПРЕЛИМИНАРНA ЛИСТA ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА за енергетску меру – замена спољних прозора и врата

Jaвни позив за привредне субјекте

Прилози уз јавни позив

Усвојени Правилник ЕЕ – Опстина Темерин

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин