ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ

ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР 2022. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ЦЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА

 ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД МАЈ 2022. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД АПРИЛ-ЈУН 2022. ГОДИНЕ

 ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2022. ГОДИНЕ

 ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2022. ГОДИНЕ

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за јануар 2022. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ПРАВНА ЛИЦА ЗА 2022.ГОДИНУ

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за новембар 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за септембар 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за август 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за јул 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за јун 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за април 2021. годину инспекције из изворне надлежности Општине Темерин

Извештај о раду пореског инспектора за правна лица за 2020.годину

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за март 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за фебруар 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за јануар 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за (јануар-јун) 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин

 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ

 ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

 ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА О ПРИВРЕМЕНОМ УКИДАЊУ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ 16.04.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА ПРАВНОМ/ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ

ОБАВЕШТАВАМО ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ

ОБАВЕШТАВАМО ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ,  ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ ДА ЋЕ СЛУЖБА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ БИТИ НА РАСПОЛАГАЊУ  ЗА ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА И ДОНОСИТИ АКТА ИЗ СВОЈИХ ЕВИДЕНЦИЈА УТОРКОМ И ЧЕТВРТКОМ ОД 8 ДО 12 ЧАСОВА.

У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА КОНТАКТА, С’ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ОБУСТАВЉЕН РАД СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА, МОЖЕТЕ КОРИСТИТИ БРОЈЕВЕ ТЕЛЕФОНА:

021/844-785 ИЛИ 021/843-888 ЛОК.135 ИЛИ ПУТЕМ ИМЕЈЛ АДРЕСЕ  nina.lpa@temerin.rs

ОПШТИНСКА УПРАВА ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

УПУТСТВО О РАДУ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

ОДЛУКA О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ОДЛУКA О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2018-2021. ГОДИНЕ

ОДЛУКA О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (.doc)

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ 

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ 

Обавештење о одлагању плаћања дугованог пореза на рате

ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ

ПРОСЕЧНА ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА одговарајућих непокретности за потребе утврђивања пореза на имовину за 2016. годину

ПРОСЕЧНА ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА одговарајућих непокретности за потребе утврђивања пореза на имовину за 2015 годину

О Д Л У К А О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЕЛЕМЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ПРОСЕЧНА ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА одговарајућих непокретности за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014 годину

О Д Л У К A О ЕЛЕМЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СПИСАК ЗОНА И УЛИЦА ПО ОДЛУЦИ О ЕЛЕМЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ПОДРУЧЈЕ 

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин