Информатор о раду органа Општине Темерин 01.03.2021.

Информатор о раду органа Општине Темерин 05.02.2020.

Информатор о раду органа Општине Темерин 28.08.2019.

Информатор о раду органа Општине Темерин 06.03.2019.

Информатор о раду органа Општине Темерин 08.11.2018.

Информатор о раду органа Општине Темерин 15.03.2018.

Информатор о раду органа Општине Темерин 05.02.2018.

Информатор о раду органа Општине Темерин 20.11.2017.

Информатор о раду органа Општине Темерин 30.10.2017.

Информатор о раду органа Општине Темерин 20.04.2017.

Информатор о раду органа Општине Темерин 14.03.2017.

Информатор о раду органа Општине Темерин 25.07.2016.

Информатор о раду органа Општине Темерин 18.05.2016.

Информатор о раду органа Општине Темерин 16.10.2015.

Информатор о раду органа Општине Темерин 05.10.2015.

Информатор о раду органа Општине Темерин 11.12.2014.

Информатор о раду органа Општине Темерин 19.03.2014.

Информатор о раду органа Општине Темерин 31.01.2013.

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин