Вести

САЗИВ 32. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН


naslovJedneVesti
22.03.2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-­­­­­­7/2023-01
ДАНА: 22.03.2023.године
Т Е М Е Р И Н

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон,47/2018,111/2021-др.закон), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин“ 5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (''Службени лист општине Темерин“ број 12/2019 и 20/2022)

С А З И В А М

За 29.03.2023. године (среда) ТРИДЕСЕТДРУГУ СЕДНИЦУСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН са почетком у 09,00 часова.

Седница ће се одржати у великој сали Скупштине општине Темерин (сутерен), Новосадска 326, Темерин.

Усвајање Записника са 31. седнице Скупштине општине.

За седницу се предлаже следећи

Д н е в н и р е д

 1. Доношење Одлуке о мерама за заштиту од буке у животној средини

 2. Давање сагласности на Први измену Програма пословања ЈКП ''Темерин'' Темерин за 2023.годину

 3. Усвајање Годишњег извештаја о активностима Културног центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин са Финансијским извештајем за 2022. годину.

 4. Усвајање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Јавне библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин за 2022. годину.

 5. Усвајање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Туристичке организације општине Темерин за 2022. годину.

 6. Усвајање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Центра за социјални рад општине Темерин за 2022. годину.

 7. Усвајање Извештаја о стању безбедности саобраћаја на подручју општине Темерин за 2022. годину.

 8. Доношење Решења о прибављању земљишта у јавну својину општине Темерин, катастарска парцела број 13103/24 к.о. Темерин, намењена као планирани наставак уличног коридора у улици Петра Драпшина у Темерину од сувласника Хајдуковића Синише и Хајдуковић Ђорђа.

 9. Доношење Решења о прибављању земљишта у јавну својину општине Темерин, катастарска парцела број 3925/2 к.о. Темерин, намењеној уличном коридору у улици Петефи Шандора у Темерину од власника ''УНИВЕСТ'' ДОО Темерин.

 10. Доношење Решења о отуђењу грађевинског земљишта катастарска парцела број 418/23 у јавној својини општине Темерин у корист ''МП1 АГРАР'' ДОО из Бачког Јарка, ул. Новосадска бр.113

 11. Избор и именовања

 12. Одборничка питања

   СЕКРЕТАР                                                            ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милица Миланков                                                  Роберт Пастор

НАПОМЕНА: Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити на следећи начин:

1. Пратећи следећу путању кроз главни мени сајта - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (у овом одељку се налазе ПОСЛОВНИК О РАДУ СО ТЕМЕРИН као и СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ) - СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН

2. Директно преко линка: http://www.temerin.rs/Page.aspx?id=18

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин на основу члана  63.  став 2 Закона о
Третмани против ларви комараца  Обавештавамо Вас да ће новосадска “Циклонизација” дана 11.06.2024.године вршити ларвицидни третман
ОБАВЕШТЕЊЕ - УЧЕСНИЦИМА ЖЕТВЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЖЕТВЕНИХ РАДОВА У 2024. ГОДИНИ
Обавештавамо Вас да ће “Циклонизација” АД Нови Сад, дана 03.06.2024.године вршити биолошки ларвицидни третман сузбијања ларви комараца са земље на
Обавештење Обавештавамо грађане да ће “Циклонизација” АД Нови Сад дана 29.05.2024. године, вршити снимање и мапирање изворишта комараца на
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин