Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ - Последњи дан за пријем захтева


naslovJedneVesti
10.03.2023

Обавештавамо Вас да се јавни позиви које је расписала Општина Темерин 27.02.2023. године (јавни позив за самозапошљавање и јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица) 

обустављају / затварају од 11.03.2023., тј. да је данас последњи дан за пријем захтева.

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –АП ВОЈОВИНЕОПШТИНА ТЕМЕРИНОПШТИНСК АУПРАВА ТЕМЕРИНОдељење за урбанизам,Стамбено-комуналне послове изаштиту
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­­­­7/2023-01ДАНА: 22.03.2023.годинеТ Е М Е Р И Н На
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН -   -
ПСС „ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА“ дооТемеринска 131НОВИ САДтелефон: 021/478-0220факс: 021/6412-180Број:службеноДатум:
КОНКУРС за доделу локација за привремено постављање киоска 
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин