Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ - Издавање електронског идентификционог броја пољопривредницима


naslovJedneVesti
16.03.2023

ПСС „ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА“ доо
Темеринска 131
НОВИ САД
телефон: 021/478-0220
факс: 021/6412-180
Број:службено
Датум: 16.03.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Саветодавци Пољопривредно стручне службе ,,Пољопривредне станице“ Нови Сад, почели су са издавањем електронског идентификционог броја пољопривредницима, како би приступили услугама портала Еуправа, а ускоро и платформи е Аграр.

Током фебруара и марта текуће године, ова услуга ће се вршти на територији Општине Темерин.

Произвођачи могу добити свој Еид и помоћ при обнови регистрације пољопривредног газдинства у просторијама Прве месне заједнице (Омладински дом)Tемерин, Новосадска403 у Темерину, 20.03, 21.03и22.03.2023 године, у периоду од 8 до 13 часова.

Обнова регистрације пољопривредног газдинства мора се завршити закључно са 31.03.2023. године, како би се остварила права на субвенције.

Да би се регистровали на еУправа, пољопривредници треба да поседују:

  • Личну карту или пасош,

  • Е-маил адресу,

  • Паметан телефон

Еид број носиоци газдинства добијају искључиво лично.

О даљим терминима и месту издавања ЕИД броја бићете благовремено обавештени.

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –АП ВОЈОВИНЕОПШТИНА ТЕМЕРИНОПШТИНСК АУПРАВА ТЕМЕРИНОдељење за урбанизам,Стамбено-комуналне послове изаштиту
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­­­­7/2023-01ДАНА: 22.03.2023.годинеТ Е М Е Р И Н На
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН -   -
ПСС „ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА“ дооТемеринска 131НОВИ САДтелефон: 021/478-0220факс: 021/6412-180Број:службеноДатум:
КОНКУРС за доделу локација за привремено постављање киоска 
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин