Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


naslovJedneVesti
28.08.2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН,
ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ: 501-47/2023-04
ДАНА: 23.08.2023. ГОДИНЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О

ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да носиоц пројекта “А1 Србија” доо, Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА Радио-базне станице на локацији <NS2556_01 NS_Bački Jarak_jug> на животну средину GSM900/UMTS2100/LTE800/LTE1800/LTE2100 мреже јавних мобилних телекомуникација “А1 Srbija” доо, Београд, на локацији кат.пар. бр.2659/1  К.О. Бачки Јарак, на територији општине Темерин. 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама овог органа канцеларија бр. 30, Општинске управе Темерин, Новосадска бр. 326 у Темерину, у периоду од 28.08.2023. год. до 06.09.2023. год. , од 8.00 до 13.00 часова. 

У току трајања јавног увида заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

     Поступак води:                                                               Начелник одељења:

 

 _________________________________                          ____________________________

 (Габриела П.Милински, дипл.биолог)                        (Горан Грковић, дипл.инг.грађ.)

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ ДВА СИЛОСА – ТАМПОН ЋЕЛИЈЕ КАПАЦИТЕТА
РЕШЕЊЕ  ЗА ПРОЈЕКАТ  РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ
ТРЕТМАН ПРОТИВ ОДРАСЛИХ КОМАРАЦА
ТРЕТМАНИ ПРОТИВ ЛАРВИ КОМАРАЦА
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин