Вести

ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА, ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА, У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН


naslovJedneVesti
22.09.2023ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ У ВИДУ ЕНЕРГЕТСКИХ ВАУЧЕРАNYILVÁNOS FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ SZUBVENCIÓK ODAÍTÉLÉSÉRE ENERGETIKAI UTALVÁNYOK FORMÁJÁBAN
ОБАВЕШТЕЊЕ - ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ПОВОДОМ ИЗРАДЕ  НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIа РЕДА БРОЈ
РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА „ПАН ХРВЕСТ“ДОО
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ  ОПШТИНЕ ТЕМЕРИНKÖZSZEMLÉRE TESZI AZ EGYSÉGES
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин