Вести

ЈАВНИ ПОЗИВ - за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине једне стамбене јединице


naslovJedneVesti
18.01.2024

У прилогу су јавни позиви за 27 стамбених јединица на територији 14 јединица локалне самоуправе, и то: Бачка Топола, Житиште, Нова Црња, Алибунар, Велика Плана, Бела Црква, Вршац, Уб, Крагујевац, Рача, Мајданпек, Дољевац, Ниш и Кладово, који су објављени у Вечерњим новостима и на огласној табли, као и на нашем сајту заједно са Обрасцем пријаве, Изјавом о имовини и изјавом за прибављање података по службеној дужности.

        Право на учешће имају избеглице (са важећим или укинутим статусом) који имају пријављено боравиште/пребивалиште било где на територији РС, независно од тога где се налази стамбена јединица за коју аплицирају.


ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

ИЗЈАВА О ИМОВИНИ

ИЗЈАВА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Локалног акционог плана за децу општине Темерин (ЛАП) може се вршити од 12. 02. 2024. године до 26. 02. 2024. године, на интернет
ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА
У прилогу су јавни позиви за 27 стамбених јединица на територији 14 јединица локалне самоуправе, и то: Бачка Топола, Житиште, Нова Црња, Алибунар,
РЕШЕЊЕ - О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДТД РИБАРСТВО РЕШЕЊЕ - О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин