Вести

САЗИВ 32. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН


naslovJedneVesti
22.03.2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-­­­­­­7/2023-01
ДАНА: 22.03.2023.године
Т Е М Е Р И Н

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон,47/2018,111/2021-др.закон), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин“ 5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (''Службени лист општине Темерин“ број 12/2019 и 20/2022)

С А З И В А М

За 29.03.2023. године (среда) ТРИДЕСЕТДРУГУ СЕДНИЦУСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН са почетком у 09,00 часова.

Седница ће се одржати у великој сали Скупштине општине Темерин (сутерен), Новосадска 326, Темерин.

Усвајање Записника са 31. седнице Скупштине општине.

За седницу се предлаже следећи

Д н е в н и р е д

 1. Доношење Одлуке о мерама за заштиту од буке у животној средини

 2. Давање сагласности на Први измену Програма пословања ЈКП ''Темерин'' Темерин за 2023.годину

 3. Усвајање Годишњег извештаја о активностима Културног центра ''Лукијан Мушицки'' Темерин са Финансијским извештајем за 2022. годину.

 4. Усвајање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Јавне библиотеке ''Сирмаи Карољ'' Темерин за 2022. годину.

 5. Усвајање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Туристичке организације општине Темерин за 2022. годину.

 6. Усвајање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Центра за социјални рад општине Темерин за 2022. годину.

 7. Усвајање Извештаја о стању безбедности саобраћаја на подручју општине Темерин за 2022. годину.

 8. Доношење Решења о прибављању земљишта у јавну својину општине Темерин, катастарска парцела број 13103/24 к.о. Темерин, намењена као планирани наставак уличног коридора у улици Петра Драпшина у Темерину од сувласника Хајдуковића Синише и Хајдуковић Ђорђа.

 9. Доношење Решења о прибављању земљишта у јавну својину општине Темерин, катастарска парцела број 3925/2 к.о. Темерин, намењеној уличном коридору у улици Петефи Шандора у Темерину од власника ''УНИВЕСТ'' ДОО Темерин.

 10. Доношење Решења о отуђењу грађевинског земљишта катастарска парцела број 418/23 у јавној својини општине Темерин у корист ''МП1 АГРАР'' ДОО из Бачког Јарка, ул. Новосадска бр.113

 11. Избор и именовања

 12. Одборничка питања

   СЕКРЕТАР                                                            ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милица Миланков                                                  Роберт Пастор

НАПОМЕНА: Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити на следећи начин:

1. Пратећи следећу путању кроз главни мени сајта - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (у овом одељку се налазе ПОСЛОВНИК О РАДУ СО ТЕМЕРИН као и СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ) - СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН

2. Директно преко линка: http://www.temerin.rs/Page.aspx?id=18

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

Обавештење о подели БТИ таблетеОбавештавамо Вас да ће “Циклонизација” АД дана 20.05.2024.године вршити поделу БТИ таблете на територији општине
ЗАКЉУЧАК -  ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ MEСТИМА - 2024ЈАВНИ ПОЗИВ -
КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин