Вести

ЈАВНИ ПОЗИ В за пријављивање ученика и наставника са подручја општине Темерин за награђивање ученика и наставника у складу са Одлуком о награђивању ученика и студената са територије општине Темерин


naslovJedneVesti
23.05.2023

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП Војводина
Општинска управа
Одељење за општу управу, друштвене делатности
и јавне службе
Број:61-3/2022
Дана :22.05.2022.
Те м е р и н

На основу Закључка Општинског већа општине Темерин број 06-1/23-59-3-01 од дана 17.05.2023. године Одељење за општу управу, друштвене делатности и јавне службе расписује

Ј А В Н И П О З И В

за пријављивање ученика и наставника са подручја општине Темерин за награђивање ученика и наставника у складу са Одлуком о награђивању ученика и студената са територије општине Темерин

Право на награду имају ученици са територије општине Темерин основних и средњих школа , који су освојили неко од прва три места на окружним, републичким , регионалним и међународним такмичењима у школској 2022/2023 години, као и наставници, који су припремали ђаке , а који су освојили неко од прва три места на такмичењима

Потребно је приложити за ученике:

    1.захтев за доделу награде са образложењем, личним подацима и доказом о постигнутом резултату, као и именом професора , који их је припремао за такмичење;

    2. фотокопију картице текућег рачуна једног од родитеља или законског заступника детета;

3. фотокопију или очитану личну карту једног од родитеља или законског заступника детета;

Потребно је приложити за наставнике:

  1. фотокопија или очитана лична карта

  2. фотокопија картице текућег рачуна

Наведена документација се подноси на шалтеру број 4. у Општинској управи Темерин, Новосадска 326.

Рок за подношење пријава је од 22.05.2023. до 05.06.2023. године.

Одељење за општу управу,

друштвене делатности

и јавне службе

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ И ОГЛАШАВАЊЕ СИРЕНА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА КОНТАКТ И АКТИВИРАЊЕ СИСТЕМА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ
КОНКУРС за  суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2023. години
ОбавештењеОбавештавамо грађане да ће “Циклонизација” АД Нови Сад дана 25.05.2023. године, вршити снимање и мапирање изворишта комараца на
 РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВојводинаОпштинска управаОдељење за општу управу, друштвене делатностии јавне службеБрој:61-3/2022Дана :22.05.2022.Те м е р
ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИК ГАЗДИНСТАВА
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин