Вести

ЈАВНИ ПОЗИ В за пријављивање ученика и наставника са подручја општине Темерин за награђивање ученика и наставника у складу са Одлуком о награђивању ученика и студената са територије општине Темерин


naslovJedneVesti
23.05.2023

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП Војводина
Општинска управа
Одељење за општу управу, друштвене делатности
и јавне службе
Број:61-3/2022
Дана :22.05.2022.
Те м е р и н

На основу Закључка Општинског већа општине Темерин број 06-1/23-59-3-01 од дана 17.05.2023. године Одељење за општу управу, друштвене делатности и јавне службе расписује

Ј А В Н И П О З И В

за пријављивање ученика и наставника са подручја општине Темерин за награђивање ученика и наставника у складу са Одлуком о награђивању ученика и студената са територије општине Темерин

Право на награду имају ученици са територије општине Темерин основних и средњих школа , који су освојили неко од прва три места на окружним, републичким , регионалним и међународним такмичењима у школској 2022/2023 години, као и наставници, који су припремали ђаке , а који су освојили неко од прва три места на такмичењима

Потребно је приложити за ученике:

    1.захтев за доделу награде са образложењем, личним подацима и доказом о постигнутом резултату, као и именом професора , који их је припремао за такмичење;

    2. фотокопију картице текућег рачуна једног од родитеља или законског заступника детета;

3. фотокопију или очитану личну карту једног од родитеља или законског заступника детета;

Потребно је приложити за наставнике:

  1. фотокопија или очитана лична карта

  2. фотокопија картице текућег рачуна

Наведена документација се подноси на шалтеру број 4. у Општинској управи Темерин, Новосадска 326.

Рок за подношење пријава је од 22.05.2023. до 05.06.2023. године.

Одељење за општу управу,

друштвене делатности

и јавне службе

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин на основу члана  63.  став 2 Закона о
Третмани против ларви комараца  Обавештавамо Вас да ће новосадска “Циклонизација” дана 11.06.2024.године вршити ларвицидни третман
ОБАВЕШТЕЊЕ - УЧЕСНИЦИМА ЖЕТВЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЖЕТВЕНИХ РАДОВА У 2024. ГОДИНИ
Обавештавамо Вас да ће “Циклонизација” АД Нови Сад, дана 03.06.2024.године вршити биолошки ларвицидни третман сузбијања ларви комараца са земље на
Обавештење Обавештавамо грађане да ће “Циклонизација” АД Нови Сад дана 29.05.2024. године, вршити снимање и мапирање изворишта комараца на
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин