Вести

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет анализе документа је утврђивање стања, потреба као и прилика и могућности за унапређење система ...

РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ ...

ОДЛУКА о паспививању Јавног позива за избор директних корисника-привредних субјеката за учешће у спровођењу суфинансирања мера енергетске санације стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за ...

РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕБрој: 501-62/2022-04Дана: 28.11.2022. год.Т Е М Е Р И Н Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту ...

Општинска управа ТемеринОдељење за урбанизам,стамбено - комуналне послове изаштиту животне срединеБрој: 501-65/2022-04Дана: 30.11.2022.Т е м е р и нНа основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и ...ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин