Вести

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА - ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2024. ГОДИНИ...


КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2024. ГОДИНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2024. ГОДИНИКОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У ...

ОБАВЕШТЕЊЕо спровођењу одлуке Уставног суда Републике Србије  IУз-60/2021, 14. фебруара 2024. године Објављивањем одлуке Уставног суда Србије  IУз-60/2021, 14. фебруара 2024. године („Службени гласник РС“, број 11/24), престао је да ...

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Локалног акционог плана за децу општине Темерин (ЛАП) може се вршити од 12. 02. 2024. године до 26. 02. 2024. године, на интернет страници Општине Темерин http://www.temerin.rs/Физичка и правна лица могу доставити примедбе на ...ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

ОДЛУКА О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Поновљени јавни увид Плана детаљне регулације реконструкције и изградње државног пута IIа реда број 102, Нови Сад-Темерин са обилазницом око насеља
Расписује се јавни оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин за
НАЈАВА ТРЕТМАНА ПРОТИВ КРПЕЉА ЛОКАЦИЈЕ ТЕМЕРИН
Јавни позив за унапређење руралног туризма Министарства за туризам и омладину Републике СрбијеВише информација можете пронаћи на следећем
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин