Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ - О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДТД РИБАРСТВООБАВЕШТЕЊЕ - О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПЕТЕФИОБАВЕШТЕЊЕ - О ...

ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА У ВИДУ ЕНЕРГЕТСКИХ ВАУЧЕРА ÉRTESÍTÉS - AZ ENERGETIKAI UTALVÁNYOK FORMÁJÁBAN MEGHATÁROZOTT SZUBVENCIÓK ODAÍTÉLÉSÉRE...

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НА БИРАЧКИМ ...

ОБАВЕШТЕЊЕ - ОДЛУКА О НАСТАВКУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОМАЋИНСТВА ...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ У ВИДУ ЕНЕРГЕТСКИХ ВАУЧЕРАNYILVÁNOS FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ SZUBVENCIÓK ODAÍTÉLÉSÉRE ENERGETIKAI UTALVÁNYOK FORMÁJÁBAN...ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Локалног акционог плана за децу општине Темерин (ЛАП) може се вршити од 12. 02. 2024. године до 26. 02. 2024. године, на интернет
ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА
У прилогу су јавни позиви за 27 стамбених јединица на територији 14 јединица локалне самоуправе, и то: Бачка Топола, Житиште, Нова Црња, Алибунар,
РЕШЕЊЕ - О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДТД РИБАРСТВО РЕШЕЊЕ - О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин