Вести

КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2023. годиниУПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2023. ГОДИНИ ...

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2023. години  УПИТНИК ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ...

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2023. годиниУПИТНИК  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2023. ГОДИНИ -редовна ...

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана у 2023. годиниУПИТНИК  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2023. ГОДИНИ...

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНКАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕНОВОСАДСКА 326БРОЈ: СЛУЖБЕНОДАТУМ: 25.01.2023.ЗГРАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА МОРА ДА СЕ ВРАТИ ГРАЂАНИМА ТЕМЕРИНАБез намере да утичемо на независност правосуђа, не можемо да не ...ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Локалног акционог плана за децу општине Темерин (ЛАП) може се вршити од 12. 02. 2024. године до 26. 02. 2024. године, на интернет
ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА
У прилогу су јавни позиви за 27 стамбених јединица на територији 14 јединица локалне самоуправе, и то: Бачка Топола, Житиште, Нова Црња, Алибунар,
РЕШЕЊЕ - О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДТД РИБАРСТВО РЕШЕЊЕ - О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин