Почетак
top top

top
top
23.04.2018.
НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНО ДВОРИШТЕ

ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
КОМИСИЈА ЗА „НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНО
ДВОРИШТЕ И НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНУ МЕСНУ
ЗАЈЕДНИЦУ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН“


Наставак вести


 
21.05.2018.
РЕШЕЊЕо расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2018. години

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15, 12/16 – аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи(„Службени гласник РС“ бр:13/10, 100/11, ... Наставак вести15.05.2018.
ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА за суфинасирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања

Стручна комисија за оцену пројеката у области јавног информисања за 2018. годину по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2018. години донела ... Наставак вести14.05.2018.
ОПШТИНА ТЕМЕРИН НАГРАЂУЈЕ НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ

На основу Одлуке о награђивању најбољих ученика и студената и Правилника о ближим критеријумима о награђивању ученика и студената врши се пријављивање ученика са територије општине Темерин, који су у школској 2017/2018. освојили прво, ... Наставак вести11.05.2018.
САЗИВ 24. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07), члана 37. став 1. Статута општине Темерин (’’Службени лист општине Темерин“ пречишћен текст број 6/2014 и ... Наставак вести11.05.2018.
ЗАКЉУЧАК о расподели средстава црквама и верским заједницама у 2018. години

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број 129/07 и 83/14-др закон), члана 68. став 1. тачка 1. Статута општине Темерин (’’Службени лист општине Темерин’’, број 6/14 – пречишћен ... Наставак вестиСледећаПоследња


top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top